Gemeente Ameland


Nieuwsberichten

19/08/2003
Vergunningen

Verleende vergunningen
Tegen onderstaande vergunningen kunt u tot 2 oktober 2003 schriftelijk bezwaar maken bij het college van B&W.

Verleende bouwvergunningen
Jan Kooiker beheer b.v., voor het bouwen van een bedrijfsloods op het perceel Hollumerweg 9 te Ballum;
Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland, voor het bouwen van 4 woningen aan het Skottepad te Ballum.

Aangevraagde vergunningen
Bezwaren kunnen in dit stadium nog niet worden ingediend. Publicatie van de ingediende bouwaanvragen heeft slechts ten doel om belanghebbenden de gelegenheid te bieden de procedure te volgen (artikel 41 van de Woningwet).

Reguliere bouwvergunning
B. Hesselink, voor het gedeeltelijk veranderen van een bedrijfspand aan de Achterdijken 64 te Nes;
K. Overwijk voor het veranderen/vergroten van een woonhuis aan de Oranjeweg 47 te Hollum;
P.J. Faber voor het oprichten van een vakantiewoning aan de Oosterhiemweg te Hollum.
Gemeente Ameland voor het oprichten van een schuilgelegenheid nabij de Lange Dunen noord in Hollum;
Gemeente Ameland voor het oprichten van een keerpunt voor fietsers nabij de Lange Dunen noord te Hollum;
Gemeente Ameland voor het oprichten van een vogelkijkhut

Lichte bouwvergunning
K. Overwijk voor het veranderen/vergroten van een bijgebouw aan de Oranjeweg 47 te Hollum;

Bouwvergunning eerste fase
T. Wolter voor het geheel vernieuwen van een recreatiewoning aan de Bosrand 35a te Buren;

Kapvergunning
U kunt uw zienswijze tot 05 september a.s. bekendmaken aan het college van B en W. Als u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt maken kunt u contact opnemen met de heer J.P. Kuperus, 0519-555543 T. Töben, Wiebe Wesselspad 1 9163 JE Nes-Ameland, een es staande op het perceel Wiebe Wesslespad 1 te Nes.

---

© 2002 Gemeente Ameland