Gemeente Ameland


Nieuwsberichten

19/08/2003
Resultaten enquête uitbreiding natuurmuseum

In juni van dit jaar is door onderzoeksbureau ITM op verzoek van de gemeente Ameland een onafhankelijke telefonische enquête gehouden onder 250 Amelanders. Doel van het onderzoek was om op een objectieve manier te onderzoeken hoe de bevolking van Ameland denkt over de uitbreiding van het natuurmuseum en de locatie Kaapsduin. Hierbij wil de gemeente iedereen bedanken die aan de enquête heeft meegewerkt.

Inmiddels heeft de Stichting Amelander Musea afgezien van de locatie Kaapsduin, maar we willen u toch graag de uitkomsten van het onderzoek presenteren.

Resultaten

Meerderheid voor uitbreiding
Een meerderheid van de Amelanders staat positief tegenover een eventuele uitbreiding van het natuurmuseum, figuur 1 geeft dit weer.

Locatie Kaapsduin niet gewenst
De belangrijkste vraag voor veel Amelanders had echter betrekking op de locatie Kaapsduin, figuur 2 geeft duidelijk aan dat een meerderheid tegen de locatie Kaapsduin is.

Als alternatief kwamen meer dan 20 verschillende locaties naar voren, de belangrijkste zijn:

Locatie

Uit de tabel blijkt duidelijk dat de huidige locatie de voorkeur heeft, gevolgd door het zwembad te Nes en de Vleyen.

Het volledige onderzoeksrapport ligt ter inzage bij de gemeente Ameland, sectie VROM. Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Sjon de Haan, VROM&Werken (555519).
---

© 2002 Gemeente Ameland