Amsterdam Oud Zuid


Aanwijzing toezichthouders Albert Cuypmarkt

Het Dagelijks Bestuur heeft bij besluit van 8 juli 2003 o.g.v. artikel 9.4 van de Verordening op de straathandel 2000 ambtenaren van de afdeling marktbeheer aangewezen als toezichthouders belast met het houden van toezicht op de naleving van de bepalingen van deze verordening en van de bepalingen van het Marktreglement Albert Cuyp 2002.

Het besluit ligt vanaf heden voor een ieder kosteloos ter inzage op de stadsdeelkantoren Koninginneweg 1 en Karel du Jardinstraat 65, alsmede op het marktkantoor aan de Albert Cuypstraat 261/263.