Ingezonden persbericht


 Persbericht             
         
         
 Bestemd voor                Datum         
 Sociaal-economische             19 augustus 2003   
 redactie                             
                               


                               
 Begeleiding werkloze jongeren door CWI teleurstellend    
                               
De begeleiding van het Centrum voor Werk en Inkomen aan jonge werklozen is onder de maat. Dit is gebleken uit een beeldvormend onderzoek dat de CNV Jongerenorganisatie heeft gehouden onder werkloze jongeren in de regio Utrecht. Vandaag bleek uit de gepubliceerde cijfers van het CBS dat de jeugdwerkloosheid in Nederland is gestegen tot 11,9 procent. Daarmee valt het 'Plan van Aanpak Jeugdwerkloosheid' van minister de Geus al in het water, waarin hij pleit voor een maximum percentage van 11 procent. De CNV Jongerenorganisatie vindt een solide plan van aanpak en een passende begeleiding vanuit het CWI essentieel om de jeugdwerkloosheid terug te dringen.

De CNV Jongerenorganisatie constateert dat de stem van jongeren zelf in de discussie over jeugdwerkloosheid ontbreekt. Daarom heeft zij, in samenwerking met www.ikwilwerken.nl en de Werklozenbond, een beeldvormend onderzoek gedaan onder werkloze jongeren. Centraal in dit onderzoek staat de begeleiding door het CWI en de beeldvorming van jonge werklozen.

CWI stuurt veel jonge werklozen met lege handen naar huis De ondervraagde jongeren geven aan weinig daadwerkelijke begeleiding van het CWI te krijgen. 57 procent noemt het intakegesprek en 39 procent de toegang tot de vacaturebank als enige concrete hulp die wordt geboden. 62 procent van de ondervraagden geeft echter aan dat het grootste probleem het tekort aan vacatures is. Verder blijkt uit het onderzoek dat met name de hulp aan goed bemiddelbare jongeren (fase 1 jongeren) teleurstellend is. Het CWI kan hen geen passend traject bieden en de jongeren worden met lege handen naar huis gestuurd.

In de discussie over jeugdwerkloosheid neemt de CNV Jongerenorganisatie haar standpunten in. Voorzitter Teusjan Vlot: "Alle jongeren hebben recht op een passend beleid rondom de aanpak van jeugdwerkloosheid. Daarnaast is het noodzakelijk dat het aanbod van het CWI, met name voor fase 1 jongeren, uitgebreid en verbeterd wordt. Jongerenparticipatie zou hierin een grote rol kunnen spelen. Daarbij is het van belang de begeleiding van structurele werklozen niet uit het oog te verliezen."


---- einde persbericht---
Het onderzoek 'Jong en Werkloos' is op te vragen bij de CNV Jongerenorganisatie op telefoonnummer 030-291 37 15. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Teusjan Vlot, voorzitter CNV Jongerenorganisatie. Telefoonnummer: 06-511 91 436.

---- --