Nederlandse Mededingingsautoriteit


NMA


DTe: klanten niet zonder stroom door faillissement EnergyXS

De klanten van het failliete elektriciteitsbedrijf InfraXS Energy B.V.(EnergyXS) komen niet zonder stroom te zitten omdat inmiddels een voorziening in werking is getreden waardoor deze klanten tijdelijk terugvallen op een noodleverancier. Op deze manier zijn de voormalige klanten van EnergyXS verzekerd van een ononderbroken levering van elektriciteit. Alle klanten van EnergyXS worden via een brief van hun netbeheerder op de hoogte gesteld van deze procedure.

Kleinverbruikers worden vanaf vandaag beleverd tegen het gereguleerde tarief voor grijze stroom. Aangezien DTe vandaag eveneens de leveringsvergunning van EnergyXS heeft ingetrokken, wordt in eerste instantie elektriciteit geleverd door de noodleverancier, en vervolgens door de regionale vergunninghouder voor grijze stroom. DTe is van mening dat voor deze levering geen toeslagen voor administratiekosten, onbalans, of andere zaken mogen worden gerekend. Het staat kleinverbruikers vrij om op elk moment te kiezen voor groene stroom bij een leverancier naar keuze.

Voor grote klanten (middelgrote en grote bedrijven) bestaat geen standaard gereguleerd tarief, omdat deze markt is geliberaliseerd. Voor het leveren van elektriciteit aan deze klanten wordt eveneens de noodleverancier ingeschakeld. De netbeheerder mag hiervoor een tarief in rekening brengen, gebaseerd op de prijzen van de Amsterdam Power Exchange (APX). Het gaat hierbij om het gemiddelde van de APX-dagprijs over 2 weken vanaf vandaag. Hier bovenop mag een vast bedrag aan administratiekosten berekend worden. DTe geeft aan dat dit bedrag niet hoger mag zijn dan hetgeen gebruikelijk en redelijk is binnen de sector. Grote klanten moeten binnen een termijn van 2 weken (10 werkdagen) een nieuw leveringscontract afsluiten met een leverancier naar keuze.

DTe heeft naar aanleiding van het faillissement van EnergyXS, aanvullende vragen gesteld aan betrokken partijen over mogelijke oorzaken van het faillissement.