Gemeente Enschede

B. en W.-bericht 2003- 33

Collegevergadering van dinsdag 19 augustus 2003

Hoogwaardige invulling Josink Es krijgt vorm

De gewenste hoge kwaliteit van het bedrijventerrein Josink Es krijgt steeds meer vorm. Met de vaststelling van het beeldkwaliteitplan door het college wordt duidelijk dat die kwaliteit niet alleen van de gebouwen, maar ook van de openbare ruimte op het bedrijventerrein wordt gevraagd. Het plan geeft niet alleen de kwaliteitsambities weer voor het totale bedrijventerrein, maar ook voor de diverse deelgebieden. Voor geïnteresseerde ondernemers wordt het daardoor makkelijker te beoordelen welk deelgebied het beste past bij hun wensen en eisen. De kwaliteitsnormen die het plan aangeeft, stellen wat betreft de bebouwing voorschriften aan onder andere architectuur, materiaal- en kleurgebruik. Wat betreft de openbare ruimte stelt het beeldkwaliteitplan onder andere dat parkeren alleen zal kunnen op de bedrijfskavels zelf. Parkeren in de openbare ruimte is daarmee uit den boze. Ook geeft het plan aan dat een groene haag telkens de grens tussen openbare ruimte en bedrijfskavel zal markeren. Doordat het beeldkwaliteitplan wordt opgenomen in de Welstandsnota, zullen de bouwaanvragen ook worden getoetst aan de welstandseisen. Het beeldkwaliteitplan lag overigens al eind 2000 ter inzage; er zijn daarop geen inspraakreacties ontvangen.

---

Archeologisch onderzoek Oude Markt

Het college trekt 5.000 euro uit voor archeologisch onderzoek op de Oude Markt. Hiermee geeft het college gehoor aan de voorzitter van de Oudheidkamer Twente, die had verzocht om ter plaatse onderzoek te mogen doen. Mogelijk ligt namelijk in de nabijheid van de Oude Markt / Haverstraat de gracht van de voormalige Borg van Enschede. Kennis over de gracht, waarvan de ligging uit oude tekeningen is te herleiden, leidt volgens de voorzitter tot meer inzicht in het ontstaan van Enschede.
Het archeologisch onderzoek mag volgens het college de planning van de renovatie van het stadserf niet vertragen. Het onderzoek moet dus zijn voltooid voordat de nieuwe bestrating van de Oude Markt wordt aangelegd. Deze renovatiewerkzaamheden beginnen in oktober. Het archeologisch onderzoek bestaat in ieder geval uit een bodemonderzoek. Aanvullend veldonderzoek zal alleen gebeuren als het bodemonderzoek daadwerkelijk historische sporen oplevert.

---

Vijftienduizend euro voor `Europees jaar van mensen met een handicap'

Het college draagt EUR 15.000 bij aan activiteiten in het kader van het Europees jaar van mensen met een handicap. 2003 is door de Europese Unie uitgeroepen tot jaar van mensen met een handicap. De EU wil daarmee het contact verbeteren tussen mensen mét en zonder handicap. Het streven is volledige integratie van mensen met een handicap of chronische ziekte. Het initiatief richt zich vooral op toegankelijkheid en bereikbaarheid van onderwijs, arbeid en vrijetijdsvoorzieningen. Een lokaal comité onder voorzitterschap van wethouder De Weger organiseerde eerder dit jaar al een campagnedag op de Oude Markt en een zwemvierdaagse in Het Roessingh. Op 13 september komt bovendien een Europese karavaan naar Enschede. De karavaan bestaat onder meer uit bussen met informatiemateriaal, bijvoorbeeld over het persoonsgebonden budget, uit kleur-, teken- en sloganwedstrijden en een blinden- en rolstoelparcours. Voorbijgangers kunnen bij dat laatste onderdeel geblinddoekt of in een rolstoel een parcours afleggen.