Gemeente Smallingerland

Ondernemersklimaat Smallingerland goed
19 augustus 2003

Ondernemers geven de gemeente Smallingerland een 7 als rapport cijfer voor het gemeentelijk ondernemersklimaat. De dienstverlening door de gemeente wordt beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van 6,4. Smallingerland hoort daarmee tot de top 5 van in totaal 42 door TNS NIPO onderzochte gemeenten. Gemiddeld scoorden de onderzochte gemeenten een 6,6 voor het ondernemersklimaat en een 5,9 voor de dienstverlening.

Het onderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening vond plaats in de periode december 2002 tot en met januari 2003. In totaal hebben 138 ondernemers gereageerd op een telefonische enquête. Zij werden gevraagd een cijfer tussen de 1 en de 10 te geven voor een aantal aspecten, die het ondernemersklimaat beïnvloeden. Het gaat daarbij om woonklimaat, parkeerbeleid en verkeer, communicatie, ruimtelijk aanbod, acquisitie, dienstverlening, gemeentelijke organisatie, aanbod publieke diensten , aanbod recreatieve voorzieningen , startersbeleid en arbeidsmarktbeleid.

Op praktisch al deze onderdelen scoort Smallingerland volgens de ondernemers boven het gemiddelde. Alleen het aanbod aan recreatieve voorzieningen wordt op hetzelfde niveau gewaardeerd als het gemiddelde van alle onderzochte gemeenten.

Het TNS Nipo onderzoek is een vervolg op een bench markt onderzoek, dat in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken in 30 grote gemeenten is uitgevoerd. Ook in relatie tot die 30 grote gemeenten scoort Smallingerland op praktisch alle punten (soms beduidend) hoger dan het gemiddelde.