Gemeente Leeuwarden

Nieuwe Horecanota vastgesteld

Na een uitgebreide evaluatie en inspraakprocedure heeft de raad in december 2002 het nieuwe horecabeleid vastgesteld. Als gevolg hiervan is een nieuwe Horecanota opgesteld die als uitgangspunt dient voor het horecabeleid van de gemeente Leeuwarden, waarbij overigens de doelstellingen van het horecabeleid van 1998 niet zijn gewijzigd. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 augustus deze nieuwe horecanota vastgesteld.

De belangrijkste wijzigingen in deze nota zijn:
* een nadere uitwerking van de horeca - gebieden in de binnenstad;
* vermindering van de administratieve lasten voor de horecaondernemers door de jaarlijkse horecavergunning te vervangen door een 3-jaarlijkse vergunning;
* de terrastijden zijn geregeld en de vergunning daarvoor is nu onderdeel van de horecavergunning geworden;
* een verruiming van terrasontwikkelingen in de binnenstad;
* verruiming van de openingstijden in de buitengebieden en in de dorpen;

* het verder verbeteren van de randvoorwaarden voor een veiliger en gezelliger uitgaan in de horeca binnenstad;
* de mogelijkheid om via publicatie in 'Huis aan Huis' kennis te nemen van nieuwe vergunningaanvragen;
* samenwerking tussen organisaties die met het horecabeleid te maken hebben en daartoe regelmatig overleg voeren;
* het coördineren van de handhaving is geïntensiveerd;
* de vorming van de één-loket functie voor ondernemers.

Beschikbaarheid Horecanota

De Horecanota is onderaan deze pagina te downloaden als Word-document, maar is ook verkrijgbaar bij de centrale balie in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden.

Nieuwsbericht uit week 34 2003

Word_Horecanota december 2002 definitieve versie Word_Bijlagen Horecanota 2002