Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G

Brussel, 19 augustus 2003

Jong Agalev: Kot of Krot? Studenten hebben recht op betaalbare en degelijke koten!


Student zijn wordt nog duurder. De prijs van studentenkoten stijgt snel. Een kot in Leuven kost nu ongeveer 250 euro per maand. Door de schaarste op de Leuvense kotenmarkt vragen kotbazen hallucinante prijzen voor een 'minderwaardig' kot.

Er zijn te weinig betaalbare koten. Zeker in Leuven. In april deed Jong Agalev in Leuven een rondvraag onder studenten. Daar bleek dat vooral studenten op kleine kamers, bij particulieren, soms hallucinant veel betaalden voor een kot. Jong Agalev pleit daarom voor richthuurprijzen en minumum kwaliteitsnormen.

Hoge prijzen ontstaan echter ook door het tekort aan koten. Meer koten moeten er komen. Meer koten met betaalbare prijzen.

Jong Agalev vraagt daarom dat alle instellingen uit eenzelfde regio rond de tafel gaan zitten om gezamenlijk te investeren. De overheid kan een stimulans bieden door goedkope leningen of subsidies aan te bieden. En daarmee komen we op een oud zeer. De gelden voor sociale voorzieningen aan uniefs en hogescholen zijn al jaren ontoereikend.

Studenten hebben recht op een betaalbaar kot.

Tinne Van der Straeten, 0494 33 74 35
Frederiek Depoortere,
Woordvoerders van Jong Agalev


---
Agalev Persdienst
Sylvie Fabré, persverantwoordelijke
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Anderlecht
tel (02)290 91 46 fax (02)290 91 47
e-mail pers@agalev.be

---
Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/