Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Zwemmen in grote rivieren gevaarlijk

Door de lage waterstanden van de grote rivieren kunnen zwemactiviteiten extra gevaarlijk zijn. Rijkswaterstaat waarschuwt daarom niet in de rivieren te zwemmen. De huidige omstandigheden nodigen uit om verkoeling te zoeken in het rivierwater. De rivieren zijn weliswaar ondieper en smaller geworden, maar het rivierwater is daardoor niet minder onberekenbaar.

Het relatief weinige water in de bedding van de rivier bestaat nu nog uitsluitend uit de vaargeul. In de vaargeul ontstaan hevige bewegingen door de stroming en door de aanzuigende kracht van de schepen. Die waterverplaatsingen kunnen nog minuten nadat een schip is gepasseerd, voorkomen. Als twee schepen elkaar passeren neemt die activiteit in het water alleen maar toe. Ook de grote verschillen in temperatuur (bovenlaag warm, onderin heel koud) zijn verrassende elementen. Bovendien zijn er ook draaikolken in het water.

Rijkswaterstaat raadt zwemmen in de grote rivieren altijd al af, maar in de huidige situatie is het levensbedreigend te noemen. Ook wandelen langs de waterlijn kan gevaar opleveren. Met het terugtrekken van het water is de scheidingslijn tussen de vaak diepe vaargeul en de oever niet waarneembaar. Bovendien kan zand vanaf de stranden plotseling afschuiven en in de vaargeul verdwijnen.

Rijkswaterstaat kan het zwemmen in de rivieren niet verbieden, maar vraagt extra aandacht voor de gevaren.