Digitale Gemeente Houten

Nieuw Dorpshuis in Schalkwijk

dinsdag 19 augustus 2003 - Bron: Gemeente Houten

De eerste stap voor een nieuw dorpshuis in Schalkwijk is door het college van Houten gezet. De visie dorpshuis Schalkwijk is vastgesteld.

Het college komt in de visie tot de conclusie dat een nieuw breed dorpshuis, gecombineerd met een bouwprogramma op het gebied van wonen en zorg de beste kansen biedt voor daadwerkelijke realisering van het dorpshuis. Daarmee wordt tevens tegemoet gekomen aan wensen en ideeën die in Schalkwijk leven op het gebied van wonen en zorg.

Het ontwikkelingsgebied dat als beste uit de bus is gerold is de zg. driehoek Wickenburghselaan-Spoorlaan-Jonkheer Ramweg, een logische "inbreidingslocatie". Als de raad in september eveneens instemt met de visie begint het eigenlijke werk en wordt de daadwerkelijke haalbaarheid van de plannen verder onderzocht.

Aanleiding

Het scc te Schalkwijk, Het Gebouw, voldoet niet meer aan bouwtechnische en milieutechnische eisen. Bovendien liepen de exploitatietekorten de laatste jaren flink op. In maart 2002 heeft de Houtense raad ingestemd met een tijdelijke oplossing voor Het Gebouw in de vorm van financiële steun, onder de voorwaarde dat zou worden voorzien in een structurele oplossing. De eigenaar van het scc, het parochiebestuur van de Heilige Michael Kerk, deed ook een duit in het zakje. Hierdoor kan Het Gebouw nog tot 1 januari 2005 geopend blijven voor de gebruikers.
De gemeente is probleemeigenaar geworden en heeft beloofd een trekkersrol te vervullen in de zoektocht naar een structurele oplossing voor Het Gebouw.

Vervolg

De visie wordt op 23 september a.s. aan de raad voorgelegd. Als ook de raad instemt, dan begint pas het eigenlijk werk. Er ligt dan een principebesluit voor een integrale ontwikkeling van de driehoek. Er zal een gebiedsplan voor de driehoek worden opgesteld en er zal een haalbaarheidsonderzoek naar een breed dorpshuis komen. Pas dan zal ook de daadwerkelijke haalbaarheid en invulling van de plannen aan de orde zijn. De betrokkenheid van Schalkwijk gedurende dit proces is van belang. Er zijn bijvoorbeeld al gezamenlijke ideeën over een meedenkgroep invulling dorpshuis.

Copyright © Stichting Digitale Gemeente Houten 1996 - 2003 Deze website is een particulier initiatief en wordt derhalve NIET beheerd door de overheid (gemeente Houten).