Ingezonden persbericht


Persbericht

Datum: 19 augustus 2003
Nummer: 2003-18

Om schade aan planten te voorkomen

Boskoopse boomkwekers kopen drinkwater in

De Boskoopse boomkwekers kunnen vanaf donderdag drinkwater inkopen van het waterleidingbedrijf Hydron. Zij willen hiermee voorkomen dat hun planten schade ondervinden van het brakke water dat het Hoogheemraadschap Rijnland inlaat sinds vorige week. De WLTO gaat er vanuit dat de kwekers, die voor hoge kosten komen te staan, worden gecompenseerd.

De WLTO vindt het verwijzen naar het ondernemingsrisico door minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op dit gebied niet van toepassing. Dit probleem is namelijk te vergelijken met dat van wateroverlast: daar waar een relatief kleine groep mensen schade lijdt om een groter maatschappelijk belang te dienen, vindt altijd schadecompensatie plaats. De WLTO heeft wel begrip voor het besluit om brak water in te laten, omdat als er niets wordt gedaan er enorme schade aan gebouwen en infrastructuur kan ontstaan.

In samenwerking met een loonbedrijf uit Reeuwijk worden de kwekers van drinkwater voorzien door gebruikmaking van brandkranen in het gebied en door middel van tanktransport. Per dag wordt bekeken welke bedrijven als eerste moeten worden geholpen. Kwekers die geen eigen reservoir hebben, kunnen na melding bij het waterschap, een tijdelijke voorziening in de sloot aanleggen. Dit is echter alleen toegestaan voor de opslag van leidingwater. Voor het opslaan van slootwater is dit nadrukkelijk niet toegestaan. Ondernemers die water nodig hebben kunnen zich voor negen uur 's ochtends aanmelden, dan kan de dag daarop water worden geleverd. Aanvragen na negen uur worden twee dagen later uitgevoerd. Op zondag vindt geen levering plaats. De prijs van leidingwater dat wordt afgeleverd op de kwekerij gaat ongeveer ¤ 5,- per m3 kosten.

Noot voor de redactie (