Artsen zonder Grenzen


Centraal Bureau Fondsenwerving Winnaar van de: Nobel Prijs voor de Vrede

Situatie in Monrovia enigzins verbeterd, onveiligheid daarbuiten duurt voort
dinsdag 19 augustus 2003

Na drie weken van gevechten en zeer beperkte bewegingsvrijheid, kunnen de teams van Artsen zonder Grenzen nu ook delen van de stad bereiken die eerst ontoegankelijk waren. Ook gebieden buiten Monrovia zijn voor het eerst weer bezocht, maar hier duurt de onveiligheid onverminderd voort.

Monrovia
In de afgelopen weken werd in de twee ziekenhuizen van AzG in Mamba Point vrijwel alleen eerste hulp verleend. Nu komen er ook weer patiënten met gewone klachten voor behandeling, zoals malaria, diahrree, infecties aan de luchtwegen, ondervoeding en cholera.

Op diverse plekken in de stad is AzG nieuwe klinieken gestart. In de komende dagen hoopt AzG het Redemption Hospital en enkele andere klinieken, die de afgelopen periode gesloten waren, weer te openen.

Een mazelenvaccinatie campagne is gestart, nadat in de twee ziekenhuizen van AzG in Mamba Point 10 mazelengevallen waren geconstateerd. Inmiddels zijn 3000 kinderen onder de 5 jaar gevaccineerd op de plekken waar vele duizenden mensen opeengepakt verblijven, in onhygienische omstandigheden en waar vaak nauwelijks schoon drinkwater voorhanden is.

Op 8 punten in de stad worden water en middelen om uitdroging te voorkomen, verstrekt aan mensen die leiden aan diahrree en cholera. Deze waren tijdens de gevechten onbereikbaar, maar kunnen nu weer door de teams van AzG bevoorraad worden. Meer dan 100.000 liter drinkwater per dag wordt met vrachtwagens naar de dichtsbevolkte delen van de stad gebracht om het enorme gebrek aan water schoon te verlichten.

In het Samuel K. Doe stadion wordt nog steeds medische hulp verzorgd voor de ongeveer 40.000 mensen die daar een heenkomen hebben gezocht.

De situatie buiten Monrovia
In Bong County, ten oosten van Monrovia zorgt AzG in drie ontheemdenkampen voor medische hulp en water. In één van de kampen is een voedingscentrum geopend. Hier worden 150 ondervoede kinderen behandeld. Dagelijks komen er 5 tot 10 nieuwe kinderen bij. In de kampen worden verder 4000 ondervoede kinderen en hun families van voedsel voorzien.

Montserrado, Grand Cape Mount en Bomi Counties werden bezocht om de situatie te verkennen. Hier is vrijwel geen medische zorg beschikbaar.

Het was voor het eerst in 8 maanden dat hulpverleners Bo waterside (Grand Cape Mount) en Tubmanburg (Bomi County) bezochten. In Tubmanburg bleek het ziekenhuis, waar AzG eerder werkte, leeg en verlaten. Een klein kliniekje is de enige overgebleven medische voorziening in dit stadje waar 14.000 mensen wonen. Het AzG-team heeft medicijnen en andere medische benodigheden achtergelaten. In de ontheemdenkampen in Montserrado County, waar AzG voorheen drie kliniekjes had, bleken heel veel mensen tijdens de gevechten van de afgelopen weken, weer op de vlucht te zijn geslagen.
---