Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Nieuwe publicatie Welzijn in de brede school

Utrecht, 19 augustus 2003 -- Bij het NIZW is de publicatie Welzijn in de brede school verschenen. Dit boek gaat in op de rol van welzijnsorganisaties in het bredeschoolverband. Kinderen en jongeren leren niet alleen op school, maar ook van wat ze daarbuiten doen en meemaken. Wat hebben het welzijnswerk en de brede school elkaar te bieden?

Welzijnswerkers kunnen bijdragen aan de brede school door zelf activiteiten op te zetten met kinderen of jongeren en hun maatschappelijke omgeving, zoals buurtverbeteringsprojecten, kinder- of jongerenpersbureaus, interculturele manifestaties en verkenningstochten door natuur of stad. Ook trekken welzijnsprofessionals vaak andere 'vakkrachten' aan voor activiteiten op het gebied van kunst, sport, techniek et cetera. Welzijnsorganisaties zijn hierdoor een uitstekende 'eerste partner' van de school, om samen een geheel aan brede educatieve activiteiten op te zetten, onder en na schooltijd. Vragen die in het boek beantwoord worden zijn bijvoorbeeld: wat dragen dergelijke activiteiten bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren? En welke meerwaarde levert het op om ze in bredeschoolverband te organiseren?

Analyse
Naast voorbeelden biedt het boek een analyse van sterke en zwakke kanten in de samenwerking tussen onderwijs en welzijn. De inhoudelijke meerwaarde van de brede school ligt in een gezamenlijk streven naar 'meer levensechte vormen van leren'. Dit kader wordt uitgewerkt in praktische en theoretische aanknopingspunten waar professionals, ondersteuners en beleid zelf verder mee aan de slag kunnen.

Doelgroep
De brede school speelt in op de gevarieerde ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar. Welzijn in de brede school is in de eerste plaats geschreven voor welzijnsprofessionals en
-managers die met scholen samenwerken of zich daarop oriënteren, en voor opleidingen en ondersteuningsinstellingen die met deze praktijken verbonden zijn. Maar de inhoud is ook interessant voor scholen en anderen die met welzijn samenwerken, ter ontwikkeling van de brede school in praktijk, beleid en opleiding.

Bestellen
Welzijn in de brede school. Partners voor levensecht leren is geschreven door Saskia van Oenen en Marja Valkestijn en kost EUR 17,50. ISBN 90-5957-033-2 en E 23371. Verkrijgbaar via de boekhandel of te bestellen bij NIZW Uitgeverij, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, telefoon (030) 230 66 07, fax (030) 230 64 91, e-mail bestel@nizw.nl. Klik hier om direct naar de bestelpagina te gaan.