Gemeente De Ronde Venen

Drie Vinkeveense bruggen worden gerenoveerd
19-08-2003

Bij een onderzoek naar de staat van vier bruggen in Vinkeveen is gebleken dat drie bruggen aan reno-vatie toe zijn. Het betreft de bruggen in de Gagelweg, Demmerikse Kade en Ter Aase Zuwe. Tijdens de herstelwerkzaamheden, die in september starten, zullen de bruggen berijdbaar blijven.

In 1999 is geconstateerd dat bij drie bruggen in Vinkeveen sprake was van een zogeheten chloride-aantasting, ofwel: het roesten van de bewapening in het beton. Die bruggen zijn in 1999 gerenoveerd en er is een kathodische bescherming aangebracht. Dat wil zeggen: het roesten wordt tegengegaan door een (zwakke) elektrische spanning door de bewapening te laten stromen.

Naar aanleiding van deze chloride-aantasting zijn nog vier vergelijkbare bruggen uit dezelfde bouwperi-ode geïnspecteerd. Hiervoor zijn zowel boormonsters als afgebrokkelde stukken beton in een laboratori-um onderzocht. Het betrof de bruggen gelegen in de Gagelweg, Demmerikse Kade, Ter Aase Zuwe en de Korenmolenweg. Hiervan bleken de eerste drie ook te zijn aangetast door chloride. De brug in de Korenmolenweg is wel beschadigd, maar niet door chloride en hoeft op korte termijn niet gerenoveerd te worden.

Evenals bij de bruggen waar al eerder chloride-aantasting was geconstateerd, biedt een herstel op tradi-tionele methode geen uitkomst. Hierbij wordt de schade alleen plaatselijk hersteld, waardoor er onder invloed van de aanwezige chloride elders nog steeds corrosie zal optreden. Hierdoor zal het wapenings-staal uiteindelijk zijn constructieve waarde verliezen en kan de brug als verloren worden beschouwd. Daarom wordt ook bij deze drie bruggen verdere roestvorming tegengegaan met de kathodische metho-de. De corrosie zal bij deze methode niet op andere plaatsen terugkomen.

Voor de stroomvoorziening van het kathodische beschermingssysteem zullen zonnepanelen worden aangebracht. Een andere mogelijkheid van stroomvoorziening is aansluiting op het lichtnet. Het plaatsen van zonnepanelen is echter milieuvriendelijker en bovendien goedkoper. De werkzaamheden zullen vanaf september worden uitgevoerd en zullen naar verwachting 12 weken gaan duren. De bruggen hoeven niet te worden afgesloten voor het verkeer.

Bij kathodische bescherming wordt het roesten van de wapening stopgezet door een geringe elektrische spanning door de wapening te geleiden. De beschadigde oppervlakken worden met een cementgebon-den reparatiemortel gerepareerd. De roest is ontstaan doordat het chloride (een zout), dat tijdens het storten van het beton (tussen 1970 en 1972) was toegevoegd om het beton sneller te laten uitharden, een chemische reactie aangaat met het ijzer van de bewapening.

De kosten voor de renovatie van de drie betonnen bruggen bedragen 59.500. Daarnaast zal een on-derhoudscontract worden afgesloten om de bescherming te controleren.