Gemeente De Ronde Venen

Stichting Wijkcomité Westerheul krijgt subsidie 19-08-2003

Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen stelt met ingang van 2003 jaarlijks een bedrag van 1.169 beschikbaar aan de Stichting Wijkcomité Westerheul. De financiële ondersteu-ning is bestemd voor het organiseren van buurtactiviteiten die de bewonersparticipatie bevorderen.

De gemeente De Ronde Venen stimuleert de vorming van wijkcommissie omdat zo samen met de inwo-ners gewerkt kan worden aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en de inwoners daar in een vroeg stadium bij betrokken kunnen worden. De wijkbijeenkomsten voortvloeiend uit de renovatie van Westerheul hebben geleid tot de vorming van de Stichting Wijkcomité Westerheul. Sinds 2001 brengt het comité-in-oprichting al een wijkblad uit. Sinds 23 juni 2003 bestaat de stichting officieel.

De subsidie is gelijk aan het bedrag dat de wijkcommissies Proostdijland en Molenland ontvangen. Deze commissies overleggen hiervoor een programma van activiteiten en dienen de jaarrekening ter controle in. Dezelfde voorwaarden zullen voor Stichting Wijkcomité Westerheul gaan gelden.

De stichting Wijkcomité Westerheul heeft tot doel zich in te zetten voor het welzijn in de breedste zin van het woord voor de bewoners van de wijk Westerheul in Vinkeveen, gemeente De Ronde Venen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.