Lijst Pim Fortuyn


19 augustus 2003

LPF steunt strijd voor behoud ziekenhuis Bethesda

Het ene na het andere ziekenhuis komt in financiële problemen. Eerder was de LPF nauw betrokken bij de acties voor behoud van een volwaardig ziekenhuis in Emmeloord.

Ditmaal zijn er grote problemen in Hoogeveen, waar de directie van ziekenhuis Bethesda binnenkort waarschijnlijk de salarissen niet meer kan betalen. Voor de LPF onacceptabel en een uiterst zorgelijke situatie.

Dit is geen plaatselijk incident. Keer op keer komen ziekenhuizen in de problemen. Het lijkt er op alsof in Nederland alleen de grote ziekenhuizen het gaan redden. Den Haag voert al jaren een beleid dat er op is gericht dat kleine ziekenhuizen verdwijnen of worden kaalgeplukt.

LPF kamerlid Hilbrand Nawijn was dinsdag 18 augustus aanwezig bij een forum waarin de slechte financiële van ziekenhuis Bethesda centraal stond. Na ontvangst in het ziekenhuis volgde een betoog over de essentiële rol en onschatbare waarde van het ziekenhuis voor de eerstelijns en tweedelijns zorg in de regio. Daarna vertrok het gezelschap naar theater de Tamboer in Hoogeveen waar voor zo'n 200 aanwezigen diverse sprekers aan het woord kwamen. Dit waren onder meer de voorzitter van de Regiegroep Bethesda ziekenhuis. Aansluitend reageren achtereenvolgens de voorzitter van de Regiegroep, de Zorgverzekeraar, het College Zorgverzekeringen en de 2^e kamer woordvoerders zorg op de precaire situatie van het ziekenhuis dat met sluiting wordt bedreigd.

"De zorg in Nederland is ziek", sprak Hilbrand Nawijn tijdens het forum. "Hierin heeft het actiecomité dat het ziekenhuis wil behouden groot gelijk. Hoewel ik net pas kamerlid ben, ben ik me dood geschrokken van de situatie in de gezondheidszorg. Er zal veel moeten gebeuren om deze problemen op te lossen. Ik ben daarom benieuwd naar de plannen die het kabinet op Prinsjesdag zal presenteren".

Nawijn: "Ik houd echter m'n hart vast, want de financiële situatie is dramatisch. Het actiecomité heeft een kar met 27.000 handtekeningen aan de directie van het ziekenhuis aangeboden. Ik adviseer om deze kar naar het Binnenhof te brengen en vervolgens aan minister Hoogervorst te overhandigen. Hij zal niet om dit signaal heen kunnen. Hoogervorst komt in september met een nota over de situatie van de ziekenhuizen in Nederland.Over de inhoud hiervan zal veel ophef komen".

Nawijn: "Gezondheid is een groot goed. Daarom is het belangrijk dat er snel hulp wordt geboden. De LPF streeft daarom naar zorg voor de burger om de hoek, dus behoud van de regionale ziekenhuizen. En dan met name zorg naar de menselijke maat. Het valt mij op dat in Hoogeveen alle betrokken instanties goed samenwerken. Dat heb ik wel eens anders gezien. Maar er is nog een ander probleem. De bureaucratie is gigantisch binnen de gezondheidszorg. Dit moet keihard worden aangepakt. Veel zaken zullen efficiënter moeten verlopen. De LPF steunt u in de strijd voor behoud van een volwaardig ziekenhuis. U kunt op ons rekenen".