Lijst Pim Fortuyn


19 augustus 2003

PERSBERICHT

DONNER GOOIT 40 MILJOEN EURO OVER DE BALK

Het LPF-kamerlid Van As stelt Kamervragen aan de minister Donner van Justitie en staatssecretaris Wijn van Financiën over het stopzetten van het project sms-loterij Sevens van de Staatsloterij. De voorbereidingen rond dit spelletje waren zojuist afgerond en de loterij stond op het punt om met dit spel van start te gaan. Met het schrappen van het plan wordt een streep gezet door een investering van 40 miljoen euro.

Het sms-spelletje Sevens bood deelnemers de mogelijkheid om via de gsm maximaal vijf loten per dag te kopen, à 1,-. Een berichtenservice zou de uitslag bekend maken. Als reden voor de beëindiging van het project voert staatssecretaris Wijn aan dat het niet past in het overheidsbeleid.

LPF-kamerlid Van As: Dit is onbegrijpelijk, omdat de vorige regeringen hier wel aan hebben meegewerkt, zelfs Balkenende I. Daarnaast wordt er nog eens letterlijk 40 miljoen euro over de balk gegooid door Donner. De minister van Betutteling wil hiermee voorkomen dat de jeugd via sms deelneemt aan loterijen van de Staatsloterij. Kan de minister dan uitleggen waarom dan de Lotto van Justitie wel toestemming heeft om via sms loten te verkopen? Van As vindt dat de minister van Justitie de vergunning voor alle óf geen enkele sms-loterij mede moet goedkeuren. En hoe denkt de minister allerlei loterijen vanuit het buitenland of via het internet te verbieden? Als Donner werkelijk iets aan de gokverslaving onder jongeren wil doen, doe je dat niet door het verbieden van loterijspelletjes. Dat doe je door goede voorlichting en een goede opvoeding van huis uit. Van As heeft de minister van Justitie en de staatssecretaris van Financiën in kamervragen om opheldering gevraagd over de recente geld-over-de-balk-actie en het onderscheid dat gemaakt wordt tussen verschillende loterijorganisaties.

De Lijst Pim Fortuyn is tegenstander van een betuttelende en verspillende overheid.

Bovendien is het waanzin om een project waarmee een investering van 40 miljoen euro gemoeid is vlak voor de introductie te schrappen. Daarnaast lopen we risico op schadeclaims van tientallen miljoenen euros. En dan hebben we het nog niet eens gehad over inkomsten die de staat in de toekomst misloopt. Burgers zullen immers meer geneigd zijn deel te nemen aan buitenlandse loterijen.

De Staatsloterij heeft met goedkeuring van het ministerie van Financiën de voorbereidingen voor het sms-loterijspelletje Sevens gestart en deze onlangs na twee jaren werkzaamheden en kosten van 40 miljoen afgerond. De loterijmarkt groeit jaarlijks gemiddeld met 8%. In 2002 hebben de gezamenlijke loterijorganisaties een omzet gehaald van 1463 miljoen euro. Hiervan is 721 miljoen euro bestemd voor prijzengeld en 310 miljoen euro voor kosten.


---

---

---

Vragen van het lid Van As (LPF) aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van Financiën over sms-loterij Sevens.


1. Is de berichtgeving van het ANP van 16 augustus 2003 jl.waar, dat de staatssecretaris van Financiën een streep heeft gezet door de voortgang van de sms-loterij Sevens van de Staatsloterij?


2. Waarom en op welke gronden is besloten deze loterij stop te zetten, terwijl hiervoor jarenlange voorbereidingen zijn getroffen?


3. Welk bedrag is reeds geïnvesteerd in deze vergevorderde voorbereidingen door de Staatsloterij en hoeveel door het departement?


4. Acht u het uit oogpunt van rechtsongelijkheid het juist om deze nieuwe loterijvorm voor de Staatsloterij te verbieden, terwijl de Lotto dit wel mag doen?


5. Vindt u dit geen enorme betutteling en wordt hiermee de schatkist niet tekort gedaan, omdat deze loterijvorm zich dan direct zal verplaatsen naar andere EU-landen?


6. Aan welke inkomstenderving moeten wij hierbij denken?


7. Indien deze loterijvorm geen doorgang zal vinden, kan u dan garanderen dat de Staat geen schadeclaims staat te wachten? Zo nee, welke schadeclaims staan ons dan in het ergste geval te wachten?