Lijst Pim Fortuyn


datum: 19 augustus 2003

PERSBERICHT

KRIMP VAN VLIEGTUIGBEWEGINGEN ROND SCHIPHOL VOOR LPF GEEN OPTIE

"Bij de opening van de Polderbaan werd nog stellig benadrukt dat Schiphol kon gaan groeien én de geluidsoverlast zou afnemen. Het is zuur te constateren dat deze vlieger niet blijkt op te kunnen opgaan." aldus LPF- kamerlid Max Hermans in reactie op het vandaag verschenen NLR-rapport

LPF-kamerlid Max Hermans : Uitgangspunt voor de LPF-fractie blijft dat Schiphol main port moet blijven én burgers zo min mogelijk geluidsoverlast ondervinden.

Het vandaag verschenen rapport van het NLR toont aan dat er grove fouten zijn gemaakt ten aanzien van de capaciteit van de Polderbaan en de Zwanenburgbaan. Aannames waar de politiek van uitging bij de totstandkoming van de Luchtvaartwet blijken in de praktijk niet juist te zijn.

Hermans: Als de huidige Luchtvaartwet niet wordt aangepast, zal Schiphol in 2004 met 18% moeten krimpen om aan de huidige gestelde grenswaarden te voldoen. Een dergelijke inkrimping is economisch niet te rechtvaardigen." De LPF-fractie steunt daarom de voorgenomen aanpassing van de Luchtvaartwet door Verkeer en Waterstaat.

Staatssecretaris Schultz van Verkeer en Waterstaat wijst er wel op dat de geldende norm van 10.000 woningen binnen de 35KE-norm zal blijven gelden. Deze norm is voor de LPF-fractie van groot belang. "Overlast zal bij wijziging van de Wet worden verplaatst, de volledige norm zal echter overeind blijven."