Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

CD-R's binnen twee jaar onleesbaar

Steekproef PC-Active levert verontrustende resultaten op

AMSTERDAM, 19 september 2003 * Waardevolle gegevens op een cd-r zijn in de praktijk niet altijd lang houdbaar. Uit een praktijktest van het computertijdschrift PC-Active blijkt dat de data op een cd-r binnen twee jaar onleesbaar kunnen worden. De kans is groot dat bij het gebruik van bepaalde merken cd-r's belangrijke persoonlijke informatie verloren gaat.

PC-Active heeft dertig verschillende merken cd-r's aan een grondige kwaliteitstest onderworpen. De beschreven cd's zijn twintig maanden zorgvuldig bewaard in de originele verpakking in een afgesloten kast. Voor de kwaliteitstest heeft de redactie van PC-Active gebruikgemaakt van een professionele cd-analyzer die tot op de bit nauwkeurig bekijkt wat de staat van de cd-r is.

Uit de test bleek dat een aantal cd-r's volledig onleesbaar waren geworden en dat bij andere cd-r's de gegevens gedeeltelijk onleesbaar geworden waren. Data die twintig maanden geleden op de cd-r gezet waren, waren onleesbaar geworden. Het ging daarbij om cd-r's van bekende en minder bekende fabrikanten.

"Veelal wordt aangenomen dat cd-r's op z'n minst tien jaar houdbaar zijn", zegt Wammes Witkop, hoofdredacteur van PC-Active, "Sommige fabrikanten claimen zelfs een houdbaarheid van een eeuw. Uit onze steekproef blijkt dat er veel rommel op de markt is. We hebben cd-r's aangetroffen die nooit op de markt hadden mogen komen. Het gaat daarbij mogelijk om afgedankte partijen. Het is onacceptabel dat cd-r's binnen in amper twee jaar volstrekt onbruikbaar zijn geworden."

In het septembernummer van PC-Active, dat op vrijdag 22 augustus in de winkel ligt, staan de schokkende resultaten uitgebreid beschreven. Naast de mogelijke oorzaken voor het verliezen van gegevens in de loop van de tijd geeft de redactie ook een aantal waardevolle tips om de gegevens op een beschrijfbare cd voor de toekomst veilig te stellen.

Noten voor de redactie:

Meer informatie (

Ingezonden persbericht