Tie Holding NV

TIE: RESULTATEN DERDE KWARTAAL

Positieve cashflow bij werkmaatschappijen

dinsdag, 19 augustus, 2003

Het aan de Amsterdamse beurs EuroNext genoteerde B2B-integratiesoftwarebedrijf TIE Holding N.V. (TIE) maakt hierbij bekend dat het geconsolideerde EBITDA voor het 3e kwartaal van het boekjaar 2003 (1 april t/m 30 juni 2003) EUR -0,2 miljoen bedraagt. De netto-omzet bedroeg EUR 2,5 miljoen, ongeveer evenveel als in het vorige kwartaal.

Het netto-resultaat in het 3e kwartaal was EUR -1,3 miljoen, in het vorige kwartaal was dat nog EUR -1,8 miljoen. De werkmaatschappijen genereerden een positief EBITDA van ruim EUR 500.000. Dit is aangewend ter dekking van overheadkosten in de Holding en in de afdeling Product Development. Dat het geconsolideerde EBITDA in het 3e kwartaal toch negatief uitpakt, is grotendeels te wijten aan incidentele posten en uitgaven die gedaan zijn voor het reduceren van de kosten van de onderneming. De omzet daalde in vergelijking met hetzelfde kwartaal in het vorige boekjaar met EUR 1,2 miljoen. Deze daling is met name te wijten aan de waardevermindering van de US Dollar ten opzichte van de Euro.

De kostenbesparende maatregelen die aan het einde van het vorige jaar bekend werden gemaakt en werden uitgevoerd in maart en april van dit jaar, werpen nu hun vruchten af. TIE zal verdere maatregelen nemen om de overhead te reduceren ten einde een positief EBITDA te bereiken in het volgende boekjaar. Dit jaar verwacht TIE dit nog niet te bereiken omdat de marktomstandigheden nog onvoldoende zijn verbeterd om de verliezen van de voorgaande kwartalen te compenseren.

Het management van TIE merkt op dat investeringsbeslissingen van klanten om softwarelicenties te kopen nog steeds worden uitgesteld, maar niet worden afgesteld. Desalniettemin ziet het er naar uit dat de omzet van TIE zich stabiliseert.

TIE gaat door met het actief zoeken naar strategische partnerships en verwacht op termijn hierover mededelingen te kunnen doen.

Dick Raman CEO van TIE Holding: We zijn tevreden met de resultaten van dit kwartaal. Het is duidelijk dat de omzet is gestabiliseerd en dat dit perspectieven voor de toekomst biedt. Naast het aantrekken van kapitaal, gaan we voluit door met de verkoop van TIE Commerce. Dit is een winstgevende onderneming, die goed gepositioneerd is in de Amerikaanse markt. Met de opbrengsten zullen leningen worden afgelost, wordt de balans versterkt, en wordt de onderneming geherstructureerd met de focus op Europa.

Profiel TIE

TIE is een internationaal B2B integratiesoftwarebedrijf, opgericht in 1987 en genoteerd aan de Euronext in Amsterdam in de NextEconomy Index. TIE voorziet haar vestigingen en verkooppunten in de gehele wereld van hoogwaardige software-toepassingen en diepgaande kennis. Deze lokale service-providers helpen bedrijven om elektronisch zaken te doen zodat ze hun zakelijke processen efficiënter en effectiever kunnen laten verlopen en bovendien fors kunnen besparen op de kosten. TIEs belangrijkste software-toepassing is de Enterprise Portal Framework (EPF). EPF stelt bedrijven in staat om de processen van de back office te integreren met die van hun zakenpartners, en om alle productinformatie te beheersen. Omdat de toepassingen van TIE zijn gebaseerd op zowel jarenlange ervaring met EDI als XML, kunnen de klanten van TIE hiervan de vruchten plukken. TIE heeft een brede klantenkring in Nederland, België en Verenigde Staten en is een belangrijke speler in Europa, Zuid-Amerika en Azië.

Voor Informatie:
TIE Holding N.V.
Dick Raman, President & CEO
Beech Avenue 180
1119 PS AMSTERDAM (Schiphol-Rijk)
The Netherlands
Tel: +31-20-658 99 03
Fax: +31-20-658 99 02
e-mail: info@TIEglobal.com
Web site: http://www.TIEglobal.com

© TIE Holding NV, 2003. All rights reserved.