Verbond van Verzekeraars

Seminar aanpak schaderegeling

Het Bureau Coördinatie Expertise-organisaties (BCE) en de Stichting Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) organiseren op 25 mei een seminar over de betrokkenheid en aanpak van de verzekeringsbranche bij potentiële calamiteiten. Het seminar vindt plaats ter gelegenheid van het Nederlands voorzitterschap van FUEDI, de federatie van Europese schade-experts.

BCE is al vele jaren lid van FUEDI, waarvan het voorzitterschap jaarlijks rouleert onder de aangesloten landen. Dit jaar is Nederland aan zet. Een eer, vindt Mark Vos, die namens BCE de voorzittersrol van FUEDI op zich heeft genomen. Onderdeel van het Nederlands voorzitterschap is de organisatie van het seminar op 25 mei in het Nederlands Congresgebouw in Den Haag met als titel Global warming and tectonic movement, a bigger threat than terrorism?. Tijdens dit seminar, waarvan Paul Nouwen dagvoorzitter is, wordt ingegaan op de aanpak van de schaderegeling bij calamiteiten in Europa. Calamiteiten als zware stormen en grote hoeveelheden neerslag, maar ook aardbevingen en terrorisme lijken in veel Europese landen misschien een ver-van-je-bed-show, maar we moeten er serieus rekening mee houden dat zulke catastrofes zich ook hier kunnen voordoen, aldus Vos. Daarom is het belangrijk dat over een aantal zaken is nagedacht, zoals over de financiering, de verzekerbaarheid en de schadevaststelling. Bij een catastrofe komt namelijk veel meer kijken dan bij een gewone schade. Een goede coördinatie tussen overheid, verzekeraars en experts, die bij de schaderegistratie een grote rol spelen, is onontbeerlijk.

Catastrofecommissie
FUEDI heeft een speciale catastrofecommissie opgericht, die onder meer inventariseert hoe de schadeafhandeling bij calamiteiten in diverse Europese landen is geregeld. Uit ervaring blijkt dat er bij calamiteiten vaak een enorme behoefte is aan schaderegistratie, licht Vos toe. Het zou goed zijn als de capaciteit daarvoor op Europees vlak wordt ontwikkeld. Daar denken we binnen FUEDI momenteel over na. Tijdens het seminar gaan ervaringsdeskundigen (onder meer vanuit het Comité Européen des Assurances, herverzekeraars en financiële derivaten) in op het verzekeren én herverzekeren van calamiteiten in Europa, potentiële calamiteiten en op het financieren van schaden uit onverzekerbare risicos. Ook wordt ingegaan op de rol van de overheid, verzekeraars en experts.
Aanmelden voor het seminar (toegang voor Verbondsleden is gratis) kan bij BCE/NIVRE, telefoon: 010-2426888, e-mail: secretariaat@schade-expertise.org. Voor meer informatie over het programma: http://bce.schade-expertise.org. De voertaal van het seminar is Engels.

Verzekerd!, mei 2005