Ministerie van Verkeer en Waterstaat


http://www.minvenw.nl

MinVenW: Uitnodiging voor de pers

Overstromingen, ermee leren leven?
Internationaal symposium in mei 2005

Van 25 tot en met 27 mei 2005 wordt het 3e International Symposium on Flood Defence (ISFD) gehouden. Na Kassel in 1999 en Beijing in 2002, is Nederland dit keer gastland. Het thema is 'Floods from Defence to Management'.

In steeds meer landen wordt men zich bewust dat absolute bescherming tegen overstroming niet is te garanderen. Er zijn ook maatregelen nodig om de schade te beperken, zoals aanpassingen in de ruimtelijke ordening en aangepast bouwen. Maar ook het opzetten van een adequate rampenorganisatie. Met de Tsunami in Azië op ons netvlies gebrand, een zeer actueel onderwerp.
Het doel van het symposium is dan ook nieuwe kennis, inzichten en ervaringen uit te wisselen over 'het managen' van overstromingen.

30% van alle natuurrampen wereldwijd is een overstroming. De economische schade en het aantal slachtoffers is groter dan bij andere natuurrampen. De komende decennia neemt dit probleem alleen nog maar toe door de toename van de wereldbevolking en daarmee de economische waarde van bebouwing en infrastructuur. Onder deskundigen en watermanagers van over de hele wereld groeit het besef dat er gezocht moet worden naar andere manieren om met de risico's van overstromingen om te gaan. Eeuwenlang is er gevochten tegen overstromingen en zijn dijken aangelegd en verhoogd. In de nieuwe filosofie zouden we moeten leren leven mét overstromingen.

Grote belangstelling
Het 3e ISFD vindt plaats in De Vereeniging in Nijmegen. De belangstelling voor presentaties is zeer groot. Meer dan 180 abstracts uit ca. 30 landen zijn goedgekeurd. Naast andere gerenommeerde gastsprekers zal Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Melanie Schultz van Haegen de
openingsspeech houden. Daarnaast zijn er speciale sessies over o.a. het beleid van de EU, het Nederlands Centrum voor Rivier Studies, de effecten van klimaatverandering en overstromingen in stedelijke gebieden. Bedrijven en instellingen kunnen zich in een tentoonstelling presenteren aan het internationale publiek.

Voor overige details verwijs ik U naar de website: www.isfd3.nl. Ook kunt u contact opnemen met Josette Elshof, Rijkswaterstaat Oost Nederland, tel. 026-3688740, e-mail: j.w.m.elshof@don.rws.minvenw.nl

24 jan 05 11:44