Gemeente Tilburg

05012BO

Datum
26 januari 2005

Tilburg in mei gastheer van internationale milieuconferentie ICLEI

Duurzame ontwikkeling centraal tijdens conferentie

International Council for Local Environmental Initiatives

Van 25 tot en met 27 mei 2005 is Tilburg gastheer voor de International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI). Tijdens deze dagen vindt er in Tilburg een conferentie plaats met als centraal thema: duurzame ontwikkeling en natuur- en milieuvraagstukken onder de aandacht brengen en houden van een breed publiek. Tijdens de conferentie wordt voor de eerste keer de relatie tussen natuur / biodiversiteit en stedelijke omgevingen behandeld. De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met het European Center for Nature Conservation (ECNC), het Brabant European Partnerschip for Sustainability en de provincie Noord-Brabant. De gemeente Tilburg, de provincie en het ministerie van VROM cofinancieren de conferentie. Op 18 januari zette wethouder Visschers zijn handtekening onder het contract.

Duurzame ontwikkeling centraal

De afgelopen tien jaar hebben Tilburg en andere steden die lid zijn van ICLEI verschillende projecten opgestart die zich richten op het teweeg brengen van échte veranderingen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Deze projecten richtten zich bijvoorbeeld op het gebruik van schone brandstoffen, duurzame energieopwekking, duurzaam inkopen, duurzaam bouwen en gescheiden afvalinzameling. Ook Tilburg is op dit vlak actief. Tilburg heeft een goed systeem voor afvalinzameling, er wordt veel gedaan aan duurzaam bouwen en het aandeel duurzame energie in het totale energieverbruik neemt toe. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en gaan er de komende jaren schone bussen rijden in Tilburg.

Wethouder Loet Visschers: "Het merendeel van deze projecten is succesvol. Tegelijkertijd zien we dat veel van de projecten worden uitgevoerd door en voor een qua omvang en samenstelling vrij constante groep betrokkenen. Duurzame ontwikkeling blijft hierdoor te ver af staan van de meerderheid van de samenleving". En dat terwijl voor een aantal milieuproblemen de tijd begint te dringen. Bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van fossiele brandstoffen en de achteruitgang van de soorten flora en fauna. Ook de klimaatproblemen die worden veroorzaakt door het broeikaseffect, dat op zijn beurt weer wordt veroorzaakt door energiegebruik en luchtverontreiniging, nemen toe.

Loet Visschers: "De vraag is dan ook hoe we duurzame ontwikkeling onder de aandacht kunnen brengen van een breed publiek? Met andere woorden: hoe kunnen we bereiken dat milieu onderdeel wordt van de praktijk van alle dag? Deze vragen staan centraal tijdens de conferentie, waar vertegenwoordigers van meer dan 100 gemeenten over de hele wereld worden verwacht".

Tilburg koploper natuur- en milieubeleid

Een belangrijke reden voor ICLEI om de conferentie in Tilburg te organiseren, is de aanwezigheid van diverse Europese natuur- en milieu-instellingen in de stad. Daarnaast heeft Tilburg ambitie als het gaat om natuur- en milieubeleid en heeft de provincie Noord-Brabant de ambitie om een Europese proeftuin te zijn voor duurzame ontwikkeling.

De komst van de conferentie naar Tilburg is enthousiast ontvangen door organisaties zoals het Centrum voor Internationale Samenwerking (COS), de Milieuwerkgroep WNM, het Natuurmuseum Brabant en de Stichting Stadsbomen. Voor hen is de conferentie een prima mogelijkheid om hun activiteiten voor het voetlicht te plaatsen. Gecoördineerd door mevrouw Linde Braber stellen zij momenteel een activiteitenprogramma samen. Dit programma bevat initiatieven die in de aanloop naar de conferentie bijzondere aandacht gaan krijgen. Er zijn ideeën om ook na de conferentie door te gaan en een soort platform voor duurzame ontwikkeling op te richten. Daarnaast hebben de deelnemers aan de conferentie de gelegenheid om koplopersprojecten in de omgeving te bezoeken, zoals de VIBA tentoonstelling over duurzaam bouwen in Den Bosch.

Voor de pers:
Theun van den Boer, Afdeling Communicatie, telefoon 013 542 88 19 Thomas Heesters, woordvoerder wethouder Visschers, telefoon 013 542 99 52

Kijk voor meer informatie op http://www.iclei-europe.org/1276.html.

---- --