Protestantse Kerk in Nederland


Duitse protestantse Kirchentag in Hannover

(11-2-2005)
Dit jaar vindt de Duitse protestantse Kirchentag plaats in Hannover van 25 t/m 29 mei.
Naar verwachting zullen er opnieuw minimaal l00.000 deelnemers komen waarbij meer dan de helft jonger is dan 30 jaar. De Duitse Kirchentag zal de grootste internationale oecumenische bijeenkomst van Europa in 2005 zijn, nu opnieuw 4.000 tot 5.000 mensen van buiten Duitsland als deelnemers verwacht worden.

Bij elke Kirchentag zijn tussen de 400 en 500 mensen afkomstig uit ons land. Nederlandse bezoekers, die individueel of in groepsverband aan de Kirchentag willen deelnemen.

Opgave voor de Kirchentag is mogelijk tot 31 maart a.s.; een opgave formulier en verdere informatie kunt u krijgen bij: Corry Nicolay, Nederlands contactpersoon namens de Protestantse Kerk in Nederland, Leeuwarderstraatweg 220, 869 AC Nieuwebrug, tel : 0513-632973, fax: 0513- 671116. e-mail: corrynicolay@hetnet.nl.
Voor informatie: www.kirchentag.de

In de multiculturele stad Hannover is de Evangelische Kirchentag in 1949 begonnen.
Na 1967 en 1983 is de Kirchentag dit jaar voor de 4e te gast in Hannover.
Bovendien is dit de 30e Evangelische Kirchentag . Het motto van deze Kirchentag is genomen uit Deuteronomium 6 vers 20a: Wanneer je kind je morgen vraagt ... Met dit motto wil de leiding van de Kirchentag tot uiting brengen dat de perspectieven die we kinderen meegeven belangrijk zijn voor onze samenleving van vandaag en morgen en voor de verantwoordelijkheid die we hierbij dragen. Hoe wordt er met kinderen gesproken? Welke bagage geven we onze kinderen mee? Met onze kinderen worden niet alleen de kinderen van eigen vlees en bloed bedoeld, maar alle kinderen. Want kinderen spiegelen zich aan volwassenen, bewust en even vaak onbewust nemen ze over wat ze volwassenen horen zeggen en zien doen.
Daarbij is het op 18 mei, 60 jaar geleden dat voor Duitsland de oorlog voorbij is.
Weten onze kinderen nog wat er 60 jaar geleden is gebeurd? Weten kinderen en jongeren voldoende, zodat deze geschiedenis zich niet ongemerkt weer inzet en kan herhalen?

Het thema zal aan de orde komen in vieringen, lezingen, bijbelstudies, forumgesprekken. Ook in meer cultureel getinte vormen, zoals theater, cabaret, muziekuitvoeringen en dans zal het thema voor het voetlicht komen. Op de Markt der Möglichkeiten presenteren ruim 700 groepen zich uit Duitsland en andere landen. Het multiculturele karakter van Hannover is in het programma is dit terug te vinden door de interreligieuze inbreng en deelname.

Deelname aan de Kirchentag kost per persoon 79 euro, onder voorwaarden 49 Euro en voor families 129 Euro. De prijzen zijn inclusief de documentatie, inclusief de openbaar vervoerkaart en inclusief vrij toegang voor het Museen Hannovers tijdens de Kirchentag. Ook enkel weekenddeelname is interessant.
Voor Nederlandse deelnemers is het mogelijk met een groepsreis per trein naar Hannover te gaan waardoor de reiskosten lager zullen zijn.