Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis

25/05/05 Koningin bij opening nieuwbouw van het Nederlands Forensisch Instituut te Den Haag

Hare Majesteit de Koningin is woensdagmiddag 25 mei 2005 in Den Haag aanwezig bij de officiële opening van het nieuwe gebouw van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Met het nieuwe onderkomen voldoet het NFI, ook in de toekomst, aan de kwaliteitseisen die de forensische wetenschap stelt.
Het Nederlands Forensisch Instituut is een onderdeel van het ministerie van Justitie en verricht onderzoek op (overwegend) technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk terrein. Het NFI helpt bij het oplossen van misdrijven. Er wordt wetenschappelijk onderzoek verricht aan een breed scala van sporen. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd in de vorm van een deskundigenrapport en kunnen onderdeel uitmaken van de bewijsvoering bij een terechtzitting.

Als wetenschappelijk instituut besteedt het NFI veel aandacht en tijd aan het ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken. De methoden ontwikkelt het NFI niet alleen voor eigen gebruik, maar ook voor de opsporingsinstanties. Een deel van het forensisch onderzoek kan zo direct ter plaatse van het misdrijf plaatsvinden. Het NFI fungeert tevens als landelijk kennis- en expertisecentrum dat databestanden en landelijke verzamelingen ontwikkelt, verzamelt en beheert. De DNA-databank is een bekend voorbeeld. Daarnaast draagt het NFI op verschillende wijzen bij aan de bevordering van forensische deskundigheid van de partners in de strafrechtketen.