Gemeente Tilburg

11-5-2005
Tilburg gaat voor echte verandering op de internationale milieuagenda Koplopers duurzame ontwikkeling in Tilburg voor driedaags congres.

Tilburg is dit jaar gastheer voor de 3-jaarlijkse conferentie van de Europese leden van de International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI). Dit is een wereldwijd netwerk van meer dan 450 steden.

Van 25 t/m 27 mei komen de koplopers uit Europa bij elkaar in het Willem II stadion in Tilburg. Een belangrijke reden voor ICLEI om de conferentie in Tilburg te organiseren, is de aanwezigheid van diverse Europese natuur- en milieu-instellingen in de stad. Daarnaast heeft Tilburg ambitie als het gaat om natuur- en milieubeleid. Zo heeft Tilburg al een goed systeem voor afvalinzameling, wordt er al veel gedaan aan duurzaam bouwen en neemt het aandeel duurzame energie in het totale energieverbruik toe. Ook wordt er hard gewerkt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en gaan er de komende jaren schone bussen rijden in Tilburg. Tilburg heeft immers de doelstelling om in 2010 te kunnen voldoen aan de Europese richtlijnen.

De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met het European Center for Nature Conservation (ECNC), het Brabant European Partnerschip for Sustainability en de provincie Noord-Brabant. De gemeente Tilburg, de provincie en het ministerie van VROM financieren de conferentie. Tot op heden hebben er vertegenwoordigers van onder andere steden als Londen, Barcelona, Kaapstad, Toronto, Helsinki en Brussel zich al ingeschreven voor deelname.

Duurzame ontwikkeling centraal
Tijdens de conferentie staat het thema: 'duurzame ontwikkeling en natuur- en milieuvraagstukken onder de aandacht brengen en houden van een breed publiek' centraal. Zo wordt voor de eerste keer de relatie tussen natuur, biodiversiteit en stedelijke omgevingen behandeld. Er komen vragen aan de orde als: hoe moet een stad anticiperen op het einde van het fossiele brandstoffen tijdperk? en hoe kun je een stad duurzaam blijven ontwikkelen in een tijd van economische tegenspoed? Tevens wordt ingegaan op acties die steden nemen om de teruggang in biodiversiteit tegen te gaan.

Ook wordt er besproken hoe duurzame ontwikkeling uit de marge kan worden gehaald en kan worden opgenomen in de 'mainstream'. Hoe zorgen we ervoor dat duurzame ontwikkeling gewoon wordt en dat het draagvlak ervoor toeneemt. Hiervoor worden belangrijke sociale en economische trends verkend en vertaald in acties. Hoe beïnvloeden bijvoorbeeld vergrijzing en duurzame ontwikkeling elkaar. Dezelfde vraag wordt gesteld voor bevolkingsmigratie en duurzame ontwikkeling.

Behalve voor leden van ICLEI is de conferentie ook toegankelijk voor steden die (nog) geen lid zijn en voor geïnteresseerden. Aanmelden kan via de website van ICLEI http://www.iclei-europe.org/1276.html.