NATIONALE RENOVATIE PRIJS
http://www.nationalerenovatieprijs.nl

Transformatie van leegstaande kantoorgebouwen: symposium op 25

Transformatie van leegstaande kantoorgebouwen: symposium op 25 mei

Op woensdag 25 mei zal het symposium Van renovatie naar transformatie plaatsvinden met als thema de transformatie van kantoorpanden. Het symposium is onderdeel van het openingsprogramma van de vakbeurs Renovatie & Onderhoud in De Brabanthallen in Den Bosch. Tijdens het openingsprogramma zal ook de 10e Nationale Renovatie Prijs uitgereikt worden.

Het symposium wordt geopend met de Jan Schaefer-lezing. Deze lezing wordt voor de eerste keer uitgesproken door prof.ir. Hubert-Jan Henket, hoogleraar Renovatie en Restauratie, Faculteit Bouwkunde, TU Delft. Daarna volgen twee lezingen over de leegstand van kantoorgebouwen. Zeker een miljoen vierkante meter oudere kantoorgebouwen loopt het risico om nooit meer als kantoorruimte gebruikt te worden. Zijn er voor deze gebouwen andere oplossingen? Ir. Louk Heijnders, directeur Vastgoed van de Rijksgebouwendienst, zal uiteenzetten hoe de RGD met dit vraagstuk omgaat. Mr. Mariëlle van den Weijenberg, van Advocatenkantoor Banning, zal ingaan op de juridische mogelijkheden en kansen bij de functieverandering van kantoorgebouwen.

Vervolgens wordt De Nationale Renovatie Prijs 2005 uitgereikt aan de meest succesvolle renovatieprojecten die in de voorgaande periode zijn gerealiseerd. De NRP is de enige prijs die zich specifiek richt op de bestaande woning- en gebouwenvoorraad. De prijs kent drie categorieën: Utiliteitsbouw, Woningbouw Herbestemming en Woningbouw Renovatie. Voor de 10e editie van de NRP zijn genomineerd: Florijn Noord in Amsterdam, Hof Loevesteijn in Den Haag, Marnix III in Amsterdam, De Tricot in Winterswijk, De Opstandingskerk te Schiedam, het Glaspaleis in Heerlen, het Kamerlingh Onnes gebouw in Leiden en t Sas in Breda.

De prijzen worden toegekend door een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van prof. ing. André Thomsen, hoogleraar Housing Transformation, Faculteit Bouwkunde, TU Delft, die ook het juryrapport zal toelichten. Daarnaast zal onder auspiciën van de Stichting BouwReserarch (SBR) de Innovatieprijs worden uitgereikt door ir. Jack de Leeuw, directeur SBR.

Woensdag 25 mei, 10.00-12.30 uur, Brabanthallen, Den Bosch. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nestas communicatie, Christie de Wit, tel: 06 27 05 00 35. Zie ook www.nationalerenovatieprijs.nl

12 mei 05 15:00