Gemeente Boxmeer


Vergadering bezwarencommissie

De bezwarencommissie houdt op 25 mei 2005 om 17.45 uur een openbare vergadering in de kantine van het gemeentehuis, te bereiken via de trap aan de zij-ingang aan de Jan Petersstraat. Bezwaarschriften over de volgende onderwerpen komen aan de orde:

* Verlenen bouwvergunning voor het verbouwen van het jeugdhuis aan de St. Cornelisstraat 28a in Vortum-Mullem;
* Onder voorwaarden gedogen bouwwerkzaamheden op perceel Papenvoortsesteeg 3 in Rijkevoort in strijd met bestemmingsplan;
* Toepassen spoedeisende bestuursdwang wegens verontreiniging van de openbare weg.

* Besluit om geheel af te zien van verdere geluidsisolerende maatregelen op het adres Spoorstraat 50 in Boxmeer.

De stukken liggen ter inzage bij het bestuurssecretariaat, mevrouw Gieta Lommen, telefoon (0485)-585755. Bij haar kunt u ook inlichtingen inwinnen over de agenda. De mogelijkheid bestaat dat er zich wijzigingen voordoen in de agenda.