Gemeente Delft

Data spreekuur wethouder Mooiweer in Delft

Het maandelijkse inloopspreekuur van wethouder Christiaan Mooiweer vindt plaats op woensdag 25 mei in het Stadhuis van 16.30 tot 17.30 uur.

Op woensdag 25 mei kan iedereen in Delft met wethouder Mooiweer van gedachten wisselen over de verschillende onderwerpen uit zijn portefeuille tijdens zijn inloopspreekuur. De beleidsvelden die met hem besproken kunnen worden zijn: kennisstad, cultuur & evenementen, jongeren, financiën, belastingen, nutsbedrijven, bestuurlijke vernieuwing en de projecten TU/TNO en Technopolis. Overige onderwerpen kunnen niet met wethouder Mooiweer besproken worden, aangezien die niet binnen zijn invloedsfeer vallen. Er zal ook niet worden ingegaan op persoonlijke belastingkwesties van inwoners.

Het maandelijkse inloopspreekuur van wethouder Mooiweer vindt plaats tussen 16.30 en 17.30 uur in het Stadhuis. Het spreekuur is vrij toegankelijk, maar om zeker te zijn van een gesprek met de wethouder, kan een afspraak worden gemaakt bij Joke van de Mast (015-2602424) of via de gemeentelijke website (www.gemeentedelft.info).

Voor de redactie
Nadere informatie bij: Marielle Bevers, Communicatie gemeente Delft, tel. 260 24 89


-----------------------


---- --