Gemeente Wassenaar

Rampenbestrijdingsoefening op Valkenburg
18 mei 2005
Rampenbestrijdingsoefening Marine Vliegkamp Valkenburg

Marine Vliegkamp Valkenburg, de Koninklijke Marechaussee en politie, brandweer en hulpdiensten van Hollands-Midden en Haaglanden houden op 25 mei een rampenbestrijdingsoefening op het vliegkamp.

Met deze jaarlijkse oefening wordt het rampenbestrijdingsplan uit de regio doorgelicht en de coördinatie tussen de verschillende hulpdiensten beproefd. De oefening zal in de middag worden uitgevoerd en uitsluitend plaatsvinden op het terrein van het Marine Vliegkamp Valkenburg. De directe omgeving zowel aan de grond als in de lucht zullen geen hinder van de oefening ondervinden.