Provincie Utrecht

Persbericht

Provincie Utrecht brengt Cultuurhistorische Atlas uit

Tastbaar verleden vastgelegd als inspiratiebron voor breed publiek

18-5-2005
`Wat is er vroeger aangelegd en gebouwd in de provincie Utrecht en wat is daar nu van over?' De Cultuurhistorische Atlas, Tastbare Tijd, beschrijft en verbeeldt de tastbare kenmerken in het Utrechtse landschap van het verleden tot heden, mét een blik op de toekomst. Deze publicatie is bedoeld als inspiratiebron voor bestuurders en ontwerpers die zich met de ruimtelijke ontwikkeling bezighouden. Tevens is het een kennisbron voor inwoners van de provincie Utrecht die geïnteresseerd zijn in de rijke geschiedenis van hun eigen leefomgeving. Op 25 mei a.s. wordt de atlas gepresenteerd door Jan van Bergen, gedeputeerde Cultuur.

De atlas vertelt voor het eerst in de geschiedenis een samenhangend verhaal over drie militaire linies en de tien historische landschappen die provincie Utrecht rijk is. Speciaal gemaakte tijdlaagkaarten, historisch kaartmateriaal en vele luchtfoto's laten in vijf grote stappen door de tijd per landschap een grote verscheidenheid aan cultuurhistorische waarden zien. Ook wordt bijzondere aandacht besteed aan hoe de provincie in de toekomst met haar culturele erfgoed wil omgaan. Geen statisch behoud van het erfgoed, maar een dynamische herbestemming en hergebruik. "Het historische landschap is immers niet een afgesloten boek, maar een leesbaar verhaal waaraan steeds weer nieuwe hoofdstukken worden toegevoegd", aldus Jan van Bergen.

Meervoudig doel
De Cultuurhistorische Atlas is op 8 maart jl. door gedeputeerde staten vastgesteld en geeft een geactualiseerd en op inhoud gecompleteerd vervolg aan de nota `Niet van Gisteren', vastgesteld in april 2003. Deze nota beschrijft uitgangspunten voor het erfgoedbeleid die voor het eerst zijn opgenomen in het Streekplan 2005-2015. De atlas dient als een informatief en inspirerend achtergronddocument van het Streekplan voor zowel beleidsmakers als een breed publiek. Het voortgezet onderwijs kan deze atlas als lesmateriaal gebruiken.

www.provincie-utrecht.nl/chat
Vanaf 25 mei a.s. zijn vele duizenden cultuurhistorische elementen op kaart en in beeld online beschikbaar via
www.provincie-utrecht.nl/chat. De website dient als bron voor behoud en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Verkrijgbaarheid
Vanaf 25 mei a.s. is deze uitgave voor 29.50 euro verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop van de provincie Utrecht door te bellen of te mailen naar Marleen Karssen: tel. 030-2582228 en e-mail verkoop@provincie-utrecht.nl. Tevens is deze uitgave te koop in de boekhandel (ISBN 90 76092 400). Uitgever: PlanPlan in Amsterdam.

Laatst gewijzigd op 05/18/2005 10:25:51 AM. Paginabeheer: Martine.Diaz@provincie-utrecht.nl