Gemeente Woerden

18 mei 2005

Omgeving A12, bereikbaar veilig en leefbaar

De doorstroming op de wegen en de bereikbaarheid van de kernen (Woerden en Harmelen) in het gebied tussen Bodegraven en Oudenrijn staan al jaren onder druk. De Gemeente Woerden, de Provincie Utrecht en Rijkswaterstaat werken samen in het project A12/BRAVO om deze problematiek te lijf te gaan. Voor een aantal projecten (de verbindingswegen rondom Harmelen) is de milieu-effectrapportage afgerond. Woensdag 25 mei wordt daarover een inspraakavond georganiseerd.

Van 23 mei t/m 13 juni 2005 ligt de Startnotitie voor een zuidelijke verbindingsweg bij Woerden (project 3) en voor een drietal verbindingswegen bij Harmelen (project 6a, 6b en 8) ter inzage. De milieu-effectrapportage (MER) vormt een onderdeel van deze Startnotitie. Tot 13 juni kunt u schriftelijk reageren op deze Startnotitie. Zie het kaartje.

Woensdag 25 mei 2005 inspraakavond
Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom in het gemeentehuis in Woerden. U krijgt dan toelichting over de inhoud van de milieu-effectrapportage en de Startnotitie. Vanzelfsprekend wordt u ruimschoots in de gelegenheid gesteld om te reageren en vragen te stellen. We hopen u 25 mei te ontmoeten!

Zie ook

- Achtergrondinformatie over de randwegen
Overzicht van de randwegen (klik om de foto te vergroten)