Tweede Kamer der Staten Generaal

Den Haag, 18 mei 2005 vl/ca

THEMACOMMISSIE TECHNOLOGIEBELEID ORGANISEERT PUBLIEKSBIJEENKOMST OVER MISBRUIK VAN INTERNET

De Themacommissie Technologiebeleid organiseert op woensdag 25 mei aanstaande om 12.30 uur de publieksbijeenkomst over misbruik van Internet in de Oude Zaal van het Tweede Kamergebouw.

Onder leiding van Internetjournalist Fransico Jole wordt met deskundigen van gedachten gewisseld over onrechtmatig gebruik van Internet voor illegale doeleinden: het voorbereiden van terroristische activiteiten, het verspreiden van kinderporno of hacking. Vertegenwoordigers uit diverse betrokken sectoren gaan tijdens deze bijeenkomst met elkaar en met Kamerleden in debat over de aard en omvang van dit probleem. Experts zullen hun licht laten schijnen over feiten en mythes betreffende de mogelijkheden die Internet biedt voor crimineel gebruik. Er wordt onder meer gesproken over opsporingsmethoden en het vervolgen van strafbare feiten zoals het rekruteren van islamitische jongeren. Tevens komt de kwetsbaarheid van Internet in relatie tot het vliegverkeer en de energievoorziening aan de orde.

De Themacommissie Technologiebeleid pikt signalen uit de samenleving op betreffende het terrein van technologische ontwikkelingen. Ten aanzien van het technologiebeleid functioneert ze als scharnier tussen de Kamer en de maatschappij. De toekomstvisie van het technologiebeleid voor de komende decennia wordt samen met verschillende organisaties ontwikkeld.

De themacommissie technologiebeleid is samengesteld uit de volgende leden:
Van der der Laan (voorzitter, D66);
? B.J. van der Vlies (SGP);
? A. Slob (ChristenUnie);
? J.W.M.M.J. Hessels (CDA);
? A.M.V. Gerkens (SP);
? M. Kraneveldt (LPF);
? M.H.P. van Dam (PvdA);
? F.Z. Szabó (VVD);

Griffier van de themacommissie is de heer W. de Valk.