Partij van de Arbeid


Den Haag, 19 mei 2005Kamerleden organiseren openbare gesprekken over privatisering Schiphol


De Tweede-Kamerleden Adri Duivesteijn (PvdA), Max Hermans (LPF), Wijnand Duyvendak (GroenLinks), Arda Gerkens (SP) en Arie Slob (Christen Unie), allen leden van de Commissie voor Verkeer en Waterstaat, organiseren vijf openbare gesprekken over het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet Luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol. Met de aanvaarding van deze wet wordt de weg vrij gemaakt voor privatisering van de luchthaven Schiphol.


De gesprekken vinden plaats op woensdag 25 mei, tussen 11.15 uur en 13.30 uur, in de Grenadierszaal in de Tweede Kamer.


11.15-11.45 Willem de Nijs Bik van Simmons & Simmons over sturen op aandelen, de structuurvennootschap, sturing via de exploitatievergunning en de situatie die ontstaat als de gemeente Amsterdam die 21,8 % van de aandelen bezit haar veto uitspreekt over de vervreemding van aandelen van het Rijk.


11.45-12.15 Wethouder M. van der Horst van Amsterdam over de motie aangenomen in de Amsterdamse gemeenteraad die zich uitspreekt tegen vervreemding van aandelen Schiphol en de opstelling van de gemeente als de Tweede kamer instemt met het voornemen van de staatssecretaris.


12.15-12.40 F. Schaake van de Raad voor Verkeer en Waterstaat. Zij schreven in 2004 het Advies: "Overheid dient meerderheidsbelang in Luchthaven Schiphol te behouden".


12.40-13.00 Veiligheidsadviescommissie Schiphol (VACS). De VACS schreef het Advies "Veiligheidsconsequenties van een mogelijke beursgang van de NVLS"


13.00-13.30 F. Allard, Secretaris Generaal van de Board of Airline Representatives in the Netherlands (BARIN) over de vrees van KLM/BARIN voor een monopolistische luchthaven.