Gemeente Bergen op Zoom


Agenda WelstandMonumentenCommissie van 25 mei 2005

Per 1 januari '03 is de nieuwe woningwet van kracht geworden. Voor de werkzaamheden van de WelstandMonumentenCommissie betekent dit onder andere dat voorafgaand aan de commissievergadering de agenda openbaar gemaakt moet worden.
De vergaderingen van de WelstandMonumentenCommissie vinden in principe tweewekelijks op maandag plaats.

Mocht u vragen hebben over de onderstaande bouwplannen dan kunt u van maandag-woensdag tussen 9.00 en 12.00 u. telefonisch contact opnemen met het secretariaat WMC, 0164-277576.

Plannen die behandeld worden in de WelstandsCommissie:
· het veranderen van een schuur aan Wouwsestraatweg 138 te Bergen op Zoom

· het plaatsen van een garage/berging aan Oude Huijbergsebaan 230 te Bergen op Zoom

· het plaatsen van een wtb-installatie luchtbehandeling aan Bastionweg 30 te Bergen op Zoom

· het veranderen van een woning aan Koepel 3 te Bergen op Zoom
· het vernieuwen en vergroten van een woning aan Koperen Doos 20 te Bergen op Zoom

· het plaatsen van een erfafscheiding aan Van Slingelandtlaan 31 te Bergen op Zoom

· het vergroten van nieuwbouwkoopwoningen aan de achterzijde aan Van Asseldelftstraat en Van der Goesstraat te Bergen op Zoom
· het plaatsen van een dakkapel aan Overakker 13 te Bergen op Zoom
· het plaatsen van een dakkapel aan Vlijtweg 1 te Halsteren
· het vernieuwen van een schuurtje aan Wouwsestraatweg 123 te Bergen op Zoom

· het vergroten van een woonkamer aan Nobellaan 38 te Bergen op Zoom
· het plaatsen van een garage aan Diepenbrocklaan 19 te Bergen op Zoom
· het gedeeltelijk vergroten van een garage aan Tulpenveld 10 te Bergen op Zoom

· het gedeeltelijk plaatsen van een schutting aan Van Houtenstraat 2 te Bergen op Zoom

· het veranderen van een winkelpand aan Glacisstraat 14 te Bergen op Zoom

· het plaatsen van een zwembad aan Kervinkpolder 33 te Bergen op Zoom

Plannen die behandeld worden in de MonumentenCommissie:
· het aanbrengen van reclame-uitingen aan Sint-Josephstraat 8 te Bergen op Zoom

· het vernieuwen van kozijnen aan Potterstraat 38 te Bergen op Zoom
· het uitbreiden van een woning aan Bolwerk-Noord 37 te Bergen op Zoom
· het verrichten van groot onderhoud en verbeteren schil aan Stationsstraat 7 te Bergen op Zoom

· het vernieuwen van het dak aan Antwerpsestraat 17 te Bergen op Zoom

Plannen die behandeld worden in de WelstandMonumentenCommissie:
· het gedeeltelijk vernieuwen van een woning aan Kerkstraat 18 te Bergen op Zoom