Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Internationaal symposium hoogwaterbescherming

Van 25 tot en met 27 mei 2005 vindt het 3^e International Symposium on Flood Defence (ISFD3) plaats in Nijmegen. Zo'n 300 beleidsmakers, beheerders, uitvoerders en onderzoekers, afkomstig uit ruim 30 landen, komen samen om kennis uit te wisselen en samenwerkingsverbanden te initiëren over hoogwaterbescherming.

Overstromingen zijn wereldwijd de grootste natuurramp. Sinds het vorige ISFD 2002 in Peking zijn er 554 overstromingen geweest met een totale schade van 24 miljard dollar. Het aantal slachtoffers liep op tot 18.500. In deze cijfers zijn de schade en de slachtoffers als gevolg van de tsunami in december 2004 niet meegerekend.

Sprekers

Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat opent het symposium op woensdag 25 mei a.s.. In haar speech gaat zij o.a. in op het huidige veiligheidsniveau in Nederland en de Planologische Kernbeslissing "Ruimte voor de Rivier". Andere sprekers zijn o.a. de heer Michel Jarraud van de World Meteorological Organization (over de benodigde integrale aanpak van overstromingen) en mevrouw Catharine Day van de Europese Unie (over de Europese aanpak van overstromingsrisico op de Rijn en de Donau). Bert Keijts, Directeur Generaal Rijkswaterstaat sluit vrijdag 27 mei het symposium af met conclusies en aanbevelingen ten behoeve van het 4^e Wereld Water Forum dat in maart 2006 in Mexico plaatsvindt.

In totaal zullen gedurende drie dagen zo'n 60 internationale sprekers het woord voeren en zijn er een vergelijkbaar aantal poster-presentaties. De sessies vinden voor een groot deel gelijktijdig plaats en zijn onderverdeeld in 4 thema's: Wetenschappelijke Ontwikkelingen, Beleidskaders, Maatregelen & Oplossingen en Beleid & Implementatie. In een aparte sessie komen rivierbeheerders uit 15 landen bijeen om van elkaars ervaringen met hoogwaterbescherming te leren en gezamenlijke onderzoeksbehoeften te definiëren.

Burgemeestersconferentie

Aansluitend aan de opening van het ISFD3, gaat tevens in Nijmegen de burgemeestersconferentie van start. Ongeveer 80 burgemeesters uit riviergemeenten in Duitsland, Frankrijk en Nederland komen samen in het kader van het "Freude am Fluss" project. De resultaten uit deze conferentie zullen weer op het ISFD3 worden gepresenteerd.

Voor meer informatie over het symposium en het programma: www.ISFD3.nl