Gemeente Utrecht

Stationsgebied utrecht onder de loep van uli-panel

Corio, KFN en gemeente Utrecht (projectorganisatie Stationsgebied) hebben het Urban Land Institute gevraagd om een adviesrapport te maken over de planontwikkeling en marktkansen in het Utrechtse Stationsgebied. Het rapport wordt woensdag a.s. op een persconferentie gepresenteerd.

Het Urban Land Institute (U.L.I.) is een gerenommeerde wereldwijde kennisorganisatie op het gebied van vastgoed- en gebiedsontwikkeling (meer informatie: www.uli.org). Een panel van U.L.I. komt met een aantal deskundigen uit Europa en de Verenigde Staten drie dagen naar Utrecht. Het adviesrapport laat aan Corio, gemeente en KFN zien of ze in hun planvorming voor het Stationsgebied op de goede weg zijn. Zo kijkt het panel of de huidige plannen wel beantwoorden aan de marktvraag, of verkeer en vervoer voldoende onderkend zijn, en of planning en financiering verbetering behoeven.

Het panel doet zijn onderzoek door desk research, bezoeken aan het gebied zelf, en door een groot aantal gesprekken met verschillende vertegenwoordigers van ondernemers, vastgoedeigenaren, ontwikkelaars, makelaars, finance-experts, en belangengroepen. Het betreft mensen uit de lokale omgeving, maar ook mensen van buiten het Utrechtse met expertise op het gebied van regionale/nationale ontwikkelingen op de gebieden marktontwikkeling (met name kantoorontwikkeling en retail), verkeer en vervoer, financiering/fasering, samenwerkingsverbanden/PPS, en stedenbouw.

Uitnodiging
Leden van de pers zijn van harte uitgenodigd voor de eindpresentatie van het U.L.I.-panel. De presentatie vindt plaats op woensdagmiddag 25 mei.

Persconferentie U.L.I.-panel
Woensdag 25 mei
13.00 - 15.00 uur
Infocentrum Stationsgebied
Vredenburg 90, Utrecht

(Routebeschrijving: www.utrecht.nl/stationsgebied)

Noot voor de media:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met R. van der Linden - Gemeente Utrecht, Projectorganisatie Stationsgebied- 030-286 9611/06-26330840