Gemeente Appingedam

23-5-2005 VERGADERING PRESIDIUM; 25 mei 2005

Op woensdag 25 mei 2005 wordt een openbare vergadering van het presidium gehou-den. De agenda vermeldt onder meer: o Verslag van de vergadering van 27 april 2005. o Voorlopige agenda voor de raadsvergadering van 16 juni 2005. o Voorlopige agenda voor de commissievergadering 9 juni 2005.

De vergadering wordt gehouden van 18.30 tot 19.30 uur in de noodunit achter het
Stadskantoor.
De stukken voor de vergadering liggen ter inzage bij de Informatiebalie in het Stadskantoor en in de fractiekamer.