Ministerie van Verkeer en Waterstaat


http://www.minvenw.nl

MinVenW: Persuitnodiging convenanten onderhoud metro Amsterdam

Persuitnodiging ondertekening convenanten groot onderhoud metro Amsterdam

Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat en mevrouw Mieke Blankers-Kasbergen van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) ondertekenen op woensdag 25 mei 2005 een convenant met afspraken over groot onderhoud aan het metrosysteem van Amsterdam. Daarnaast sluit wethouder Mark van der Horst van Amsterdam een overeenkomst met het ROA. Minister Peijs stelt 614 miljoen euro beschikbaar voor de Oostlijn, Ringlijn en Amstelveenlijn in Amsterdam. De regio en gemeente Amsterdam leggen zelf nog 15 procent van de kosten bij, te weten 108 miljoen euro. Peijs sluit binnenkort een soortgelijk convenant met Rotterdam, waarin ze 570 miljoen euro uittrekt voor de Erasmuslijn en Calandlijn.

Programma:
17.30 uur ontvangst
18.00 uur ondertekening convenanten
18.15 uur statements van de ondertekenaars 18.40 uur fotomoment
18.50 uur afsluiting en informele borrel

Adres:
Regionaal Orgaan Amsterdam, Weesperstraat 111, Amsterdam, 020-5273700.

Aanmelden:
Media die bij de presentatie aanwezig willen zijn, worden verzocht zich aan te melden bij ROA-communicatie: Hedy Luchtmeyer, 020-5273704.

23 mei 05 11:17