Gemeente Nuth


23-05-2005

Werk mee aan minder regels in de gemeente Nuth

Vanaf 25 mei 2005 kan elke inwoner van de gemeente Nuth kenbaar maken welke regels volgens hem tegenstrijdig, overbodig of onnodig lastig zijn. Het moet dan wel gemeentelijke regelgeving betreffen. Het doel is om deze regels te vereenvoudigen of zelfs af te schaffen.

Gemeentelijke regelgeving
Op 9 november 2004 besloot de raad om over te gaan tot deregulering van het aantal regels dat geldt voor de gemeente Nuth. Vanaf 25 mei tot en met 3 juni kan elke inwoner zijn ervaringen over gemeentelijke regelgeving sturen naar:

* Gemeente Nuth

* Dirk van de Leemput

* Postbus 22000

* 6360 AA Nuth
of e-mail: dirk.van.de.Leemput@nuth.nl

Denk daarbij aan een vergunning of subsidie die men van de gemeente krijgt of aan zaken die de gemeente via wetgeving heeft verboden. Men mag daarbij ook oplossingen aandragen.

Afhandeling meldingen
Meldingen die géén gemeentelijke regelgeving betreffen, zullen worden doorverwezen naar het meldpunt van de nationale overheid (www.lastvandeoverheid.nl). Hier kan men klachten over alle lagen van de overheid kwijt (dus ook provincie, waterschap e.d.). Meldingen en ideeën die wel betrekking hebben op gemeentelijke regelgeving zullen allemaal worden meegenomen. Deze meldingen zullen in eerste instantie door het ambtelijk apparaat bekeken worden en worden voorzien van commentaar. De meldingen zullen vervolgens samen met het ambtelijk commentaar aan de raad worden voorgelegd. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ligt bij de raad.

Resultaat
Het doel is om de regels te vereenvoudigen of zelfs af te schaffen. Met minder regels zal de regelgeving voor de burgers makkelijker te hanteren zijn. Inwoners van de gemeente Nuth kunnen met hun vragen terecht bij de heer van de Leemput, tel. 045-565 92 75.