Gemeente Enschede

Veilinghuis in Zuid

maandag 23-05-2005

Woensdag 25 mei vindt een speciaal Veilinghuis voor jongeren in Enschede Zuid plaats. Jongeren van 14 tot 20 jaar zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom in de Orangerie van de Twentehallen.

Tijdens de voorbereidende gesprekken voor de Kultuurstraat gaven wijkbewoners en andere betrokkenen aan dat er voor de oudere jeugd in de Wesselerbrink weinig viel te beleven. Vanuit verschillende invalshoeken zijn er inmiddels initiatieven genomen. Op een laagdrempelige manier worden er in de Twentehallen activiteiten aangeboden en wordt bekeken of het parkeerterrein ingericht kan worden voor de jongeren. Ook het programma van het festival 'Zuid kleurt de stad' in de eerste drie weken van de zomervakantie is voor een belangrijk deel op de oudere jeugd gericht. Verschillende partijen willen samen jongerenvoorzieningen realiseren: geen hangplekken, maar een gevulde agenda voor de jongeren.

Overigens gaan jongeren daar zelf ook een actieve rol in spelen. Zij hebben hun eigen wensen en opvattingen over de wijk. De bedoeling van het Veilinghuis is dat de jongeren in samenwerking met de professionele organisaties de wensen en problemen in de wijk aanpakken. De jongeren zijn uitgenodigd via de scholen voor voortgezet onderwijs.

Veilingregels:

Bij het Veilinghuis zijn zowel de professionele organisaties (wijkwelzijn, politie, woningcorporaties, gemeentelijke afdelingen) als de burgers aanwezig. In het Veilinghuis wordt de volgende cyclus een aantal keren doorlopen. Een behoefte of wens met betrekking tot de directe woon- en leefomgeving wordt door iemand in de zaal naar voren gebracht. Vervolgens is er enige discussie over de 'ingebrachte zaak,' waardoor de wens duidelijker wordt. Vervolgens kan de veiling beginnen. Wie gaat er met het probleem aan de slag en hoe? Deze afspraken worden tijdens de veiling vastgelegd. Zodoende ontstaan er werkgroepen per onderwerp tussen bewoners, professionals en raadsleden die meteen aan de slag gaan.

De spelregels tijdens het veilinghuis van 25 mei zijn eenvoudig: jongeren en bewoners die een wens of behoefte in willen brengen, hoeven zich niet vooraf te melden en vragen worden niet vooraf geselecteerd. Het gaat erom dat individuele mensen zonder drempels hun behoeften over woon- en leefomgeving direct onder de aandacht van andere bewoners en instellingen kunnen brengen. Het veilinghuis is geen inleveradres van klachten, maar vraagt een actieve uitvoerende rol van de wijkbewoners. Als veilingmeester treedt de stadsdeelmanager van zuid op.

De ervaring heeft geleerd dat de meeste ingebrachte wensen door de actieve samenwerking tussen bewoners, professionals en raadsleden tot een goed einde worden gebracht.


---