Gemeente Utrecht

WERKBEZOEK BURGEMEESTER BROUWER-KORF AAN WIJK NOORDWEST OP 25 MEI

Burgemeester A.H. Brouwer-Korf brengt op woensdag 25 mei aanstaande een werkbezoek aan de wijk Noordwest. De burgemeester brengt iedere maand een werkbezoek aan een van de tien Utrechtse wijken, waarbij openbare orde en veiligheid de centrale thema's zijn. Het werkbezoek begint om 13.30 uur.

In februari 2004 gaf het college groen licht aan de 'samenhangende aanpak Amsterdamse Straatweg'. Projecten en maatregelen die het afgelopen jaar zijn gestart om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten zijn nu gebundeld onder het motto schoonvegen, verbeteren en goed houden van de Amsterdamsestraatweg. De burgemeester krijgt een presentatie van de resultaten tot nu toe. Daarna wandelt ze over De Plantage, Mimosastraat en Begoniastraat. Leden van de bewonerscommissies van De Plantage en ondernemers uit de buurt spreken met de burgemeester over de overlast op en rond De Plantage. Ook de politie en een jongerenwerker nemen deel aan het gesprek. Vervolgens wandelt de burgemeester over de Amsterdamse Straatweg; onderweg worden een paar korte bezoekjes aan winkeliers gebracht.

De burgemeester eindigt het werkbezoek bij de 1ste Daalsebuurt. Ook daar zal een gesprek met bewoners plaatsvinden. Tijdens het vorige werkbezoek kwam burgemeester Brouwer ook in deze buurt. Toen om de ervaren overlast te bezien en maatregelen te bespreken. Nu worden de resultaten besproken. De maatregelen hebben succes gehad; de overlast van verslaafden is teruggedrongen. Ook de aanpak van de jongerenoverlast in dit gebied is redelijk succesvol.

Programma werkbezoek

13.30 uur Ontvangst op Wijkbureau Noordwest
14.00 uur Wandeling over De Plantage, Mimosastraat en Begoniastraat; gesprek met ondernemers en bewoners 15.00 uur Wandeling over Amsterdamse Straatweg
15.25 uur Gesprek met buurtbewoners 1ste Daalsebuurt in Huis aan de Werf, studio 1 15.45 uur Wandeling door 1ste Daalsebuurt

Noot voor de media:
Het werkbezoek start in het Wijkbureau Noordwest aan de Amsterdamse Straatweg 283. Eindpunt is de Wolfstraat. Uw redactie is welkom aan het wijkwerkbezoek deel te nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sari Klatter, bestuurscommunicatie, telefoon 030 286 1409.