Gemeente Bergen op Zoom


Bergen op Zoom praat over arbeidsmarkt

Gedeputeerde W. Luijendijk aanwezig bij debat in stadsschouwburg De Maagd
Op woensdag 25 mei vindt er in stadsschouwburg De Maagd een bijeenkomst plaats waarop gesproken zal worden over reïntegratieprojecten. Onder de naam 'Arbeidsmarktcafé' wordt er van gedachten gewisseld over de manier waarop er meer doorstroming te krijgen is in het bestand van bijstandscliënten.

Barsten in het granietenbestand
Het arbeidsmarktcafé heeft als thema 'Barsten in het granieten bestand?, een zoektocht naar nieuwe wegen uit de uitkering'. Idee achter de bijeenkomst is dat in de landelijke politiek, de media en de Nederlandse samenleving als geheel het ongeduld toeneemt over de geringe successen van kostbare reïntegratieprojecten. Onbegrip ook voor het feit, dat er niet of nauwelijks Nederlandse kandidaten (met bijstand of andere uitkering) te vinden zijn voor laaggeschoold werk.

Meer doorstroming
Gemeenten in Brabant zijn op zoek naar nieuwe wegen om meer doorstroming te krijgen in hun bestand van bijstandscliënten. Een groot deel daarvan (60 tot 70%) is langdurig werkloos en blijft inmiddels op een dermate grote afstand van de reguliere arbeidsmarkt te staan, dat zij wel als het 'granieten bestand' worden aangeduid.

Sociaal uitzendbureau
Bij het arbeidsmarktcafé zijn woensdag in ieder geval gedeputeerde W. Luijendijk en wethouder P. van den Kieboom (gemeente Bergen op Zoom) aanwezig. Verder zijn er bestuurders en beleidsmedewerkers van Brabantse gemeenten, provincie, werkgever, CWI en andere betrokkenen uitgenodigd om ervaringen uit te wisselen.
Tijdens de bijeenkomst geeft de gemeente Bergen op Zoom haar visie op het onderwerp en licht zij haar plannen toe rond het 'Sociaal Uitzendbureau'.

De bijeenkomst begint woensdag om 15.30 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur.