Gemeente Boskoop


Burgers in beeld. Wij blijven in gesprek met u. (23-05-2005)

Zo luidt de titel van het derde burgerjaarverslag van de gemeente Boskoop dat woensdag 25 mei in de Gouwe Koerier wordt gepubliceerd. Deze titel is niet voor niets gekozen. Want plannen en dienstverlening die aansluiten op de wensen en behoeften van onze inwoners, dat blijft ons uitgangspunt. Dat vraagt om een goede dialoog. En die dialoog daar draait het om in het Burgerjaarverslag 2004. Want hoe heeft de gemeente haar inwoners betrokken bij de ontwikkeling van plannen? Wat hebben wij gedaan met wensen en klachten? En hoe zijn wij aan de slag gegaan met het verbeteren van onze dienstverlening. Op deze vragen geeft het Burgerjaarverslag 2004 een antwoord. Ook in deze editie van het burgerjaarverslag nodigt de burgemeester de inwoners van Boskoop uit om te blijven reageren op de plannen van de gemeente.

Het burgerjaarverslag wordt ieder jaar door de burgermeester uitgegeven. Niet alleen omdat het verplicht is door de invoering van de Wet Dualisering Gemeentebestuur, maar des te meer omdat de burgemeester dit als kans ziet om samen met de inwoners de dienstverlening van de gemeente te optimaliseren. Hiervoor is en blijft de inbreng van inwoners onmisbaar. Daarom nodigt de burgemeester ook in dit burgerjaarverslag de inwoners uit om te blijven reageren op de plannen van de gemeente. Wat kan beter? Wat moet anders? En wat mag sneller? Inwoners kunnen hiervoor gebruik maken van het reactieformulier op internet. Ook kunnen zij de burgemeester een brief sturen.

Vorig jaar ontving ieder huishouden in Boskoop het burgerjaarverslag in de vorm van een boekje. Dit jaar heeft de gemeente gekozen voor een pagina in de Gouwe Koerier. Daarmee reageren we op de reacties op het Burgerjaarverslag 2003: de inwoners van Boskoop waarderen de inhoud van het verslag, maar vragen zich af of de verschijningsvorm past bij de artikel-12 status van de gemeente. Inwoners die het verslag willen bewaren, kunnen in het Gemeentehuis een bewaarexemplaar ophalen. Het burgerjaarverslag is ook te downloaden via de pagina Burgerjaarverslag.