Gemeente Middelburg

Welkom op de tekstsite van de Gemeente Middelburg


---

None

Persbericht 24 mei 2005

Bewonersbijeenkomst over fietsroute Van Cittersweg

Gemeente Middelburg houdt op woensdag 25 mei een tweede informatiebijeenkomst over de verkeerssituatie op de Van Cittersweg in Arnemuiden. De bijeenkomst is in verenigingsgebouw De Arne aan de Rademacherstraat 32 en begint om 19.00 uur.

Op 3 mei was er een eerste bijeenkomst over de Van Cittersweg. Daar konden belanghebbenden reageren op de voorlopige plannen. De reacties zijn verwerkt in de definitieve plannen, die op 25 mei worden gepresenteerd.

De Van Cittersweg is een door autos en fietsers veelgebruikte weg en wordt al lang door veel verkeersdeelnemers als onveilig beschouwd. Het fietsverkeer op de weg neemt toe. Dit komt onder andere door de vorig jaar geopende sporthal De Blikken. Daarnaast worden in september de Koningin Beatrixschool en Het Baken gezamenlijk ondergebracht in een nieuw gebouw langs de Van Cittersweg. De scholen gaan verder onder de naam Oleanderhof.

De verkeerswerkgroep Arnemuiden heeft de route
Nieuwlandseweg-Schuttershof-Van Cittersweg aangemerkt als belangrijkste knelpunt voor het fiets- en schoolverkeer. Ook uit een enquête onder bewoners van Arnemuiden blijkt dat zij een veiligere Van Cittersweg willen.

Verkeerswethouder Leo Luitwieler heeft aangegeven dat de nieuwe fietsverbinding voor het begin van het nieuwe schooljaar gereed moet zijn.


Noot voor de redactie;