Gemeente Dongeradeel

WOZ-portaal


---

Grote kledingactie De Wissel

Kringloopbedrijf De Wissel haalt huis aan huis kleding op die door de Wissel wordt verkocht, of zij sturen die kleding die u graag naar Roemenië wilt hebben door. Kijk in onderstaande tabel wanneer de bus bij u langs komt en zet de kleding in zakken of dozen voor 9 uur op de straat met daarop duidelijk aangegeven voor De Wissel of voor Roemenie.

Deze week worden de volgende kledingroutes gereden:

Woensdag 25 mei
Dokkum: Weeshuislanden I, II, III, It Fûgellân, De Schans, Brokmui, Jantjeszeepolder, Kooilanden
Buitengebied:Oosternijkerk, Niawier, Metslawier, Wetzens, Oostrum, Jouswier, Lyts Midhuzen, Tibma, Humaldawei tot kruising te Ee Donderdag 26 mei
Buitengebied:Nes, Wierum, Bollingawier, Aalsum, Paesens, Moddergat, Morra, Lioessens, Boltawei, Alddyk, Hantum, Hantumerhoek, Hantumhuizen, Hantumeruitburen, t Skoar, Hiaure, Ternaard, Fiskbuorren, Holwerderdyk
Vrijdag 27 mei
Buitengebied: Holwerd, Waaxens, Brantgum, Foudgum, Bornwird, Raard, Elba