Elsevier Congressen - Verkeer, vervoer en infrastructuur


Actualiteiten natuur wet- en regelgeving

Studiemiddag. Een overzicht van actuele rechtspraak en ontwikkelingen.

De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en de Flora- en Faunawet zijn nu al enige tijd van kracht in Nederland. Inmiddels is er met beide regelingen veel ervaring opgedaan en is recentelijk nieuwe jurisprudentie verschenen.

Wat betekenen deze regelingen voor de planning en uitvoering van ruimtelijke projecten in de praktijk? Wat zijn voetangels en -klemmen bij de implementatie? En wat gaat de nieuwe Natuurbeschermingswet hierbij betekenen?

Thema's:

* Stand van zaken in de uitvoeringspraktijk
* Doorwerking Europees recht en internationale richtlijnen en verdragen

* Beschermingsregime, ontheffing en vrijstelling
* Soortenbescherming in de Habitatrichtlijn
* Gevolgen voor milieu- en bouwvergunningen en bestemmingsplannen
* Relatie met Wro, Wet Milieubeheer

* Praktijkvoorbeelden

Uw docenten:

* Mr. R.R. Crince le Roy, advocaat - Houthoff Buruma (hoofddocent)
* Mr. P.M.A. Vetter, beleidsmedewerker - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bestemd voor:
Juridisch (staf)medewerkers Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bouwzaken, Milieu en Landelijk Gebied bij gemeenten, regionale organen, provincies en rijk. Juristen bij bouwbedrijven, projectontwikkelaars, beleggers, makelaars, onderzoek- en adviesbureaus en belangenorganisaties op het gebied van RO, natuur en milieu. Advocaten (specialisatie RO).

Voor deze middagcursus zijn 4 studiepunten aangevraagd bij de Nederlandse Orde van Advocaten in het kader van de Permanente Opleiding Advocatuur.

NOVA-punten

Datum, tijd, locatie en routebeschrijving:
Woensdag 25 mei 2005, Hotel Lapershoek in Hilversum

De studiemiddag begint om 12.30 uur en eindigt om 17.30 uur. De routebeschrijving en bevestiging worden minimaal 3 weken voor aanvang van de studiemiddag verstuurd.

Klik hier voor uw routebeschrijving: Route hotel Lapershoek

Kosten:
De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen 625,- (Excl. BTW) per persoon. Iedere tweede inschrijving uit dezelfde organisatie ontvangt 100,- korting* op de deelnameprijs.

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen van Elsevier Congressen.

Contact:
Heeft u vragen of opmerkingen m.b.t. het programma, neemt u dan contact op met drs. Guido van Rijkom, congresontwikkelaar, Guido.van.Rijkom@reedbusiness.nl.
Organisatorisch: Renate Monté, projectassistente, Renate.Monte-Meester@reedbusiness.nl, telefoon 070-441 57 13.

Klik hier voor het uitgebreide programma: Brochure natuur wet- en reglgeving

Klik hier om u in te schrijven

.