Gemeente Wijk bij Duurstede

Indienen aanvraag flankerend gehandicaptenbeleid 2005

Kent u mensen in uw omgeving, jong of oud, die door ziekte, handicap of ouderdom beperkingen ervaren om deel te kunnen nemen aan het dagelijks leven? Misschien behoort u zelf tot deze doelgroep. Dan is deze oproep interessant voor u!

Jaarlijks wordt voor de uitvoering van het Flankerend Gehandicaptenbeleid geld beschikbaar gesteld om wensen met betrekking tot voorzieningen, bijv. op het gebied van vrijetijdsbesteding, te kunnen vervullen. Voor het Flankerend Gehandicaptenbeleid 2005 kunt u tot uiterlijk 27 juni 2005 subsidieverzoeken indienen voor projecten. Met de projecten moeten voorzieningen worden geschapen om de mogelijkheden van mensen met een functiebeperking te vergroten of te verbeteren.

Enkele voorbeelden van projecten die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd:

- op de Waalsteen is een aangepast speeltoestel geplaatst
- bij diverse woonvoorzieningen in Wijk bij Duurstede en Langbroek zijn schommels of zitgelegenheden geplaatst

- vervoer naar vakantieparken is georganiseerd
- speciaal zwemmateriaal is aangeschaft.

Veel voorzieningen kunnen worden gebruikt door kinderen of volwassenen, met of zonder handicap. De projecten zijn grotendeels gefinancierd door de gemeente vanuit het Flankerend Gehandicaptenbeleid.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?
De aanvraag moet ten gunste komen van de doelgroep, waaronder u niet zelf hoeft te vallen. De voorziening moet voor een grotere groep toegankelijk zijn, dus niet in het belang van één persoon. Uw verzoek moet aan bepaalde doelstellingen en voorwaarden voldoen. Deze staan uitgebreid beschreven in de notitie "Flankerend Gehandicaptenbeleid" die op te halen is bij de receptie van het gemeentehuis. Ook is deze te downloaden via de website van de gemeente: www.wijkbijduurstede.nl / algemene info / welzijn, cultuur en sport / algemene informatie / maatschappelijke zorg en dienstverlening. Vanuit de laatstgenoemde tekst kunt u de nota downloaden.

Als u niet over internet beschikt, dan kunt u de nota ook ophalen bij het gemeentehuis of aanvragen bij mevr. Romijn.

Voor meer informatie over de aanvraag en de adviescommissie Flankerend beleid die de aanvragen beoordeelt, kunt u bellen met mevr. M. Romijn, cluster Welzijn, tel.595 595 of met mevr. R. Reintjes van de Stichting Integratie Gehandicapten Wijk bij Duurstede, tel. 574 222. Graag horen zij van u of u van plan bent om een aanvraag in te dienen. U kunt uw subsidieverzoek indienen via een aanvraagformulier dat u kunt opvragen bij mevr. M. Romijn, e-mail: mromijn@wijkbijduurstede.nl of via tel. 595 595.

Zijn uw ideeën lastig uitvoerbaar?
Misschien heeft u naar aanleiding van deze oproep ideeën over voorzieningen, maar bent u zelf niet in staat deze uit te werken. Wij vragen u dan met nadruk om contact op te nemen met de hierboven genoemde contactpersonen om uw ideeën te bespreken en te bezien of deze door anderen uit te voeren zijn. Misschien dat uw ideeën toch nieuwe mogelijkheden bieden!

Geplaatst op: 25-05-2005 09:14:29