Gemeente Deventer

nieuw stadskantoor en bibliotheek aan Grote Kerkhof

College van Deventer wil nieuw stadskantoor en bibliotheek aan Grote Kerkhof

Persbericht
Week 21, 24 mei 2005

COLLEGE VAN DEVENTER WIL NIEUW STADSKANTOOR EN BIBLIOTHEEK AAN GROTE KERKHOF

Het college van B+W stelt de gemeenteraad voor over te gaan tot een compacte nieuwbouw op de locatie Grote Kerkhof â Burseplein. Het bestaande historische Landshuis en Stadhuis blijven in de plannen van het college gehandhaafd. Over het bestaande stadskantoor wil het college in een later stadium een besluit nemen. Door een compacte nieuwbouw worden er extra kantoorruimten gerealiseerd, waardoor het bestuur en een belangrijk deel van de ambtelijke organisatie kunnen worden gehuisvest. De sector Sociale zaken en een deel van de sector Welzijn Cultuur en Onderwijs blijven gehuisvest aan de Gibsonstraat. Op de locatie van de voormalige Schouwburg wil het college de nieuwe bibliotheek realiseren. Onderzocht is welke investering gemoeid is met deze plannen. Er wordt rekening gehouden met een bedrag van circa ⬠56 miljoen. Over het collegevoorstel wordt in de raadsvergadering van 4 juli besloten.

De huisvesting van de gemeentelijke organisatie is momenteel verspreid over twintig locaties. Vanuit het oogpunt van een efficiënte en doelmatige bedrijfsvoering is dit ongewenst. Om deze reden heeft de gemeente plannen ontwikkeld om de huisvesting van het ambtelijke apparaat te centraliseren.

Eerdere plannen

In 2004 is de Visie Binnenstad Zuid vastgesteld. In dit plan werd nog uitgegaan dat het benodigde oppervlak voor de nieuwe bibliotheek en het stadskantoor 24.000 m2 zou bedragen. Een oppervlak dat stedenbouwkundig niet inpasbaar was op de locatie Grote Kerkhof â Burseplein. Door de gemeenteraad werd dan ook besloten om de huisvesting van de organisatie naast de genoemde locatie ook in de Sluisstraat Zuid te realiseren.

Een ander werkconcept biedt ruimte

Nieuwe inzichten in ergonomisch bouwen, maar met name de toepassing van een ander werkplekconcept, (niet elke ambtenaar heeft in de nieuwe situatie een eigen werkplek) maken het mogelijk om het benodigde oppervlak te reduceren naar circa 18.000 m2^ (bibliotheek en stadskantoor). Dit oppervlak is stedenbouwkundig goed inpasbaar op de huidige locatie van het Stadskantoor. Hierdoor is het mogelijk om de werkprocessen nog beter te optimaliseren, los van het feit dat de reductie op het bouwvolume aanzienlijk scheelt in de te plegen investeringen.

Vervolg

Na behandeling van het voorstel in de commissie Bestuur en Middelen op 16 juni spreekt de gemeenteraad zich op 4 juli uit over dit voorstel. Bij een positief besluit wordt overgegaan tot uitwerking van een stedenbouwkundig â architectonisch plan. De bouw kan plaatsvinden in 2008 en 2009. De oplevering van de nieuwbouw is gepland in de tweede helft van 2009.

Publicatiedatum: 25-5-2005

© 2004 Gemeente Deventer Laatste wijziging woensdag 25 mei 2005